ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρχεία - Today Press

Ετικέτα: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Περιφέρειας Κρήτης και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την αθλητική αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Περιφέρειας Κρήτης και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την αθλητική αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

Πρωτόκολλο συνεργασίας για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη δράσεων που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση των υπηρεσιών αθλητισμού συνυπέγραψαν ο ...