ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Αρχεία - Today Press

Ετικέτα: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Περιφέρειας Κρήτης και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την αθλητική αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Περιφέρειας Κρήτης και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την αθλητική αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

Πρωτόκολλο συνεργασίας για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη δράσεων που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση των υπηρεσιών αθλητισμού συνυπέγραψαν ο ...