Το χρηματοδοτικό πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 και οι ευκαιρίες για τους δήμους απασχόλησαν ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσαν η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Αττικής.

Στις εργασίες της ημερίδας, που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, μίλησε ο γενικός γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο οποίος τόνισε «ότι η επιπρόσθετη οικονομική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 5 δισεκατομμύρια ευρώ και η εξασφάλιση αναπτυξιακών εργαλείων που διατίθενται σε αυτή (έως το 2027) ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ και την καθιστούν σημαντικό μοχλό βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης όλης της χώρας».

Ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί μεταξύ άλλων από, τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ, Δημήτρη Μαραβέλια και Σπυρίδωνα Σπυρίδων αντίστοιχα και τον γενικό γραμματέα της ΠΕΔ Αττικής και δήμαρχο Λυκόβρυσης – Πεύκης, Τάσο Μαυρίδη.

Ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους δημάρχους ότι η ΕΕΤΑΑ προχώρησε στη δημιουργία ενός καθημερινά επικαιροποιημένου «Ηλεκτρονικού οδηγού χρηματοδοτήσεων», που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και στη δημιουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας, πρώτιστα για τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους, χωρίς όμως να αποκλείονται και οι Δήμοι της Αττικής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ από την πλευρά του τόνισε το εύρος των χρηματοδοτικών πηγών της νέας προγραμματικής περιόδου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο χαρακτήρισε ως «εμπροσθοβαρές ΕΣΠΑ», υπό την έννοια της επικουρικότητας ώστε έργα, μετά από ωρίμανση να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Αναφέρθηκε επίσης στις κρίσιμες υστερήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους τομείς της υποστελέχωσης και της ελλιπούς/μη έγκαιρης ενημέρωσης και στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΑΑ για να στηρίξει σε αυτούς τους τομείς την Τοπική Αυτοδιοίκηση: (α) με τη λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας για την ενίσχυση της τεχνικής επάρκειας των Δήμων, με προτεραιότητα σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους ή σε Δήμους με ανεπαρκή Τεχνική Υπηρεσία και (β) με τα Ηλεκτρονικά Μητρώα Μηχανικών Μελετητών και Βοηθών Επιβλεπόντων – Επιμετρητών που τηρεί.

Ο γενικός γραμματέας της ΠΕΔ Αττικής, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα των χρηματοδοτικών εργαλείων και την άμεση αξιοποίησή τους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι της χώρας. «Κάνουμε αγώνα δρόμου για να εντάξουμε έργα στον προγραμματισμό μας και στην συνέχεια να τα υλοποιήσουμε. Αγωνιζόμαστε για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων με μοναδικό συμφέρον την προσφορά στο δημότη και τη δημιουργία έργων στις πόλεις μας. Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι, ως αυτοδιοικητικοί στις τοπικές μας κοινωνίες, τους συμπολίτες μας αλλά και να κάνουμε χρηστή διαχείριση», επεσήμανε ο κ. Μαυρίδης.