ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρχεία - Today Press

Ετικέτα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ολοκλήρωση σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Πολυτεχνείου Κρήτης για την υλοποίηση ερευνητικού έργου

Ολοκλήρωση σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Πολυτεχνείου Κρήτης για την υλοποίηση ερευνητικού έργου

Η Περιφέρεια Κρήτης σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, της προστασίας ...