Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλίππων Αρχεία - Today Press

Ετικέτα: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλίππων

Δήμος Καβάλας: Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλίππων

Δήμος Καβάλας: Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλίππων

Υπογραφή συμφωνητικού του έργου “Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλίππων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού” Παρουσία του ...