διαγωνισμός για την Πολιτεία Καινοτομίας Αρχεία - Today Press

Ετικέτα: διαγωνισμός για την Πολιτεία Καινοτομίας

Μέχρι 29 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προσθεσμία υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό για την Πολιτεία Καινοτομίας στην Αθήνα

Μέχρι 29 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προσθεσμία υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό για την Πολιτεία Καινοτομίας στην Αθήνα

Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 παρατείνεται η προσθεσμία υποβολής προσφορών στον δημόσιο διεθνή διαγωνισμό ανάθεσης σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού ...