Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, είναι ένας από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα που καθιέρωσαν το δημοτικό Web TV ήδη από το 2015, μέσω του οποίου μεταδίδονται ζωντανά όλες οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και όλες οι σημαντικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην πόλη. 

Η Δημοτική Αρχή, έχοντας ως προτεραιότητα την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών και την συμπερίληψη, θέτει σε εφαρμογή την απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη νοηματική γλώσσα. Η καινοτόμα πρωτοβουλία ξεκίνησε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 και θα δίνει τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας με προβλήματα ακοής ή όρασης, να παρακολουθούν απευθείας τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Με την πρωτοβουλία αυτή, διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά. 

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συνεδρίαση μπορούν να συνδεθούν στη διαδικτυακή τηλεόραση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης:

www.facebook.com/dimosvvv και www.youtube.com Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.