Έτοιμο το περιφερειακό συμβούλιο από το Νίκο Χαρδαλιά. Μαθαίνω ότι έχουν επιλεγεί οι αντιπεριφερειάρχες καθώς και οι πρόεδροι των οργανισμών και σε βαθμό 90% αποτελούνται από νέα πρόσωπα που δεν είχαν θέσεις στο προηγούμενο περιφερειακό συμβούλιο.