Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρήσεων (EPE) είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση σε επίπεδο ΕΕ, που δίνει τον λόγο απευθείας σε επιχειρηματίες, μέλη των εθνικών Επιμελητηρίων. Διοργανώνεται μια φορά κάθε δύο χρόνια από τα Ευρωεπιμελητήρια σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρώτη δράση εγκαινιάστηκε στις 14/11/08 με την ευκαιρία της 50ης επετείου των Ευρωεπιμελητηρίων. Η έννοια του Εuropean Parliament Enterprises προήλθε από την εκτίμηση πως υπάρχει δημοκρατικό χάσμα μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κυρίων παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή των επιχειρηματιών με συνέπεια οι ευρωπαίοι νομοθέτες να μην λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις ανησυχίες τους. Η εκδήλωση συγκεντρώνει 750 επιχειρηματίες, τόσο από χώρες της ΕΕ, όσο και από τρίτες χώρες, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αλλά και να ψηφίσουν για βασικά θέματα που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις της ΕΕ-27. Η 6η δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε στις 14/11/23 στο Ημικύκλιο του ΕΚ όπου κλήθηκαν με τη χρήση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας να αποφασίσουν για 5 βασικά ζητήματα σε 3 θεματικές συνεδρίες, σύμφωνα με τη θεματολογία και το πρόγραμμα της συνόδου. Συγκεκριμένα φέτος, τα θέματα αφορούσαν, πρώτον, «πλοήγηση στην ενεργειακή κρίση», δεύτερον, «ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε δύσκολους καιρούς» και τρίτον, «απελευθέρωση του δυναμικού δεξιοτήτων και ανθρώπινου κεφαλαίου της ενιαίας αγοράς». Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης και μέλος της ΚΕΕΕ, τοποθετήθηκε ως μικρομεσαίος Έλληνας επιχειρηματίας, στο μέρος της συνεδρίασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα τις «δυνατότητες για δεξιότητες του ανθρώπινου κεφαλαίου της ενιαίας αγοράς».