Η Ειδική Διαπαραταξιακή Επιτροπή Επιλογής Βρεφών και Νηπίων του Δήμου Χαλανδρίου, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 236/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή της, στις 31-7-2023 τους παρακάτω προσωρινούς πίνακες κατάταξης των πλήρων εμπρόθεσμων αιτήσεων του Δήμου Χαλανδρίου για εγγραφές νηπίων, με βάση τη μοριοδότηση (Ανακοίνωση Απόφασης  150/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου), μετά και την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Η αναγραφόμενη δυναμικότητα των σταθμών έχει προσδιορισθεί με την υπ’ αριθμ. 149/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου.

Δείτε τους πίνακες ΕΔΩ