Στη σημασία της τουριστικής εκπαίδευσης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο στάθηκε η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη στην παρέμβαση της στο φόρουμ των Δελφών.
Μάλιστα υπενθύμισε ότι το 2023 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα σημείωσε ότι η περίοδος του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων θα διαρκέσει από τις 9 Μαΐου 2023 έως τις 8 Μαΐου 2024 και θα έχει ως στόχο την ενίσχυση ταλέντων, τη βελτίωση των προσόντων και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Οι ενέργειες αυτές θα συμβάλουν στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, να καλύψουν τα κενά και τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων στην ΕΕ και να ενδυναμώσουν το εργασιακό δυναμικό, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι ευκαιρίες της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης.
Αφού στάθηκε στις δράσεις της ΕΕ για τις δράσεις Up skilling και Reskilling  εστίασε στην Ελλάδα και στην  δημιουργία Τουριστικής Ακαδημίας με ισχυρό εξωστρεφή χαρακτήρα και ερευνητικό σκέλος. Στο σημείο αυτό τόνισε ότι εντός Μαίου ξεκινάνε τρίμηνα σεμινάρια τουριστικής επιμόρφωσης 20.000 ατόμων από όλη την Ελλάδα.