Σε περίπτωση κακοκαιρίας, η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο Δημαρχείο