Συνεχίζονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι εργασίες κατασκευής υπόγειου δικτύου αγωγών συνολικού μήκους 21 χλμ. για την άρδευση γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο Μακρυχώρι. Έχει κατασκευαστεί δίκτυο συνολικού μήκους 7,5 χλμ., έχουν τοποθετηθεί δύο νέα υποβρύχια αντλητικά συστήματα ενώ ακολουθεί η τοποθέτηση νέων ηλεκτρικών πινάκων Inverter σε εννέα αντλητικά συγκροτήματα.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 1.000.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020. Πρόκειται για ένα έργο με σημαντικά οφέλη για τον πρωτογενή τομέα καθώς συμβάλει στη μείωση του κόστους παραγωγής, της κατανάλωσης ενέργειας και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.