Τις προοπτικές συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, της επιχειρηματικότητας και των υποδομών, μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των όμορων Νομαρχιών της Βουλγαρίας, συζήτησαν κατά τη συνάντηση τους ο περιφερειάρχης Α.Μ-Θ. Χρήστος Μέτιος και ο νέος γενικός πρόξενο της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη, Anton Markov. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του περιφερειάρχη Α.Μ-Θ. στην Κομοτηνή.