Οι εργασίες θα εκτελούνται πάντα με την άδεια των διευθυντών και εκτός ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, προκειμένου να μη διαταράσσουν τα μαθήματα.