Επιχορήγηση έργων για τη διαχείριση του μεταναστευτικού δίνεται στους δήμους Βόλβης, Ιωαννιτών, Μυτιλήνης και Ωρωπού.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου διαθέτει πόρους ύψους 1,46 εκατ. ευρώ για έργα σε τέσσερις δήμους, στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών.

Ειδικότερα, κατόπιν πρόσκλησης του υπουργείου, έχουν εγκριθεί 122 έργα ύψους 58,1 εκατ. ευρώ σε 36 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών.