Τη σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Βενιζέλειου νοσοκομείου, προϋπολογισμού 204.026 ευρώ, υπέγραψε χθες ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».

Στη σημερινή υπογραφή της σύμβασης στη Περιφέρεια από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη παρόντες ήταν οι: Διοικητής 7ης ΥΠΕ Κρήτης και Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νεκτάριος Παπαβασιλείου, ο διοικητής του Βενιζέλειου νοσοκομείου Κώστας Τερζάκης, η αν. διοικήτρια Ελευθερία Κωστάκη, η διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών του νοσοκομείου Χρυσούλα Πουλινάκη, η προϊσταμένη του τμήματος δομών περιβάλλοντος Π.Ε. Ηρακλείου Άννα Ροβίθη, το στέλεχος της υπηρεσίας Γιάννης Νικολούδης και ο εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρείας Αντώνης Τσάπαλης.

Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτη ομβρίων και ηλεκτροφωτισμού. Ενδεικτικά:

-Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης με διαμόρφωση και οργάνωση καθορισμένων χώρων.

-Διευθέτηση της κυκλοφορίας με μονοδρομήσεις, ορισμό πυλών εισόδου – εξόδου και κυκλοφοριακή σύνδεση με το αστικό δίκτυο.

-Κατάλληλη κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση.

-Κατασκευή πεζοδρομίων.

-Διαμόρφωση χώρων πρασίνου.

-Οργάνωση χώρων αναψυχής.

-Μελέτη προσβασιμότητα ΑΜΕΑ

-Δίκτυο αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων περιμετρικά  του νοσοκομείου

-Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των περιφερειακών δρόμων, περιμετρικά των κτιρίων, των χώρων στάθμευσης. Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, πρόταση αντικατάστασης πεπαλαιωμένων και ενεργοβόρων, εγκατάσταση νέων όπου κρίνεται απαραίτητο.