Νέο έργο για τον καθαρισμό και τη διευθέτηση ρεμάτων και χειμάρρων  σε περιοχές της Αγιάς δημοπρατεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1,1 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει σε συνολικό μήκος περίπου 10 χιλιομέτρων σε 12 ρέματα, των οποίων είτε οι κοίτες φέρουν προσχώσεις και φερτά υλικά είτε τα πρανή εμφάνισαν βλάβη.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται σε συνεχή κίνηση, διεκδικώντας, χρηματοδοτώντας και υλοποιώντας έργα με αξία για τους πολλούς. Συνεχίζουμε το μεγάλο πρόγραμμα αντιπλημμυρικών έργων που έχουμε σε εξέλιξη με στόχο στη μετρίαση των πλημμυρικών φαινομένων και την προστασία ανθρώπων, αγαθών και υποδομών» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Τα ρέματα που καθαρίζονται:

•           Ρέμα Πουρί Αγιόκαμπος

•           Ρέμα Μπουρμπουλήθρα Αγιόκαμπος

•           Ρέμα Ηλεκτρολόγων

•           Ρέμα Κρανιές (συμβολή με Ρέμα Ηλεκτρολόγων)

•           Ρέμα Πλατανιάς

•           Ρέμα Παλιουριάς

•           Ρέμα Κουτσουπιάς

•           Ρέμα Κόκκινου Νερού

•           Ρέμα Τσιλιγιώργου

•           Ρέματα Αμυγδαλής – Πλασιάς – Μαρμαρίνης

•           Ρέμα Πρινιάς

•           Ρέμα Ποταμιάς