Αποκαταστάσεις ρεμάτων και χείμαρρων που διαρρέουν το Δήμο Φαρσάλων,  δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την έγκριση διάθεση πίστωσης του έργου προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και περιλαμβάνει εργασίες σε συνολικό μήκος περίπου 10 χιλιομέτρων. Συγκεκριμένα:

– Καθαρισμός ρεμάτων-χειμάρρων με αφαίρεση της επιφανειακής αυτοφυούς βλάστησης (καλαμιές κλπ), αφαίρεση των φερτών και των απορριμμάτων καθώς και εκρίζωση, κοπή και απομάκρυνση θάμνων και μεμονωμένων δένδρων που φράσουν την ροή.

– επισκευή τεχνικών τοπικά και σε θέσεις ανάλογα με τις αστοχίες που έχουν σημειωθεί.

– αποκατάσταση λιθορριπής προστασίας κοίτης και πρανών

Οι παρεμβάσεις στα ρέματα θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω θέσεις :

Δημοτική Ενότητα Πολυδάμαντα
Κοινότητα Βαμβακούς, Κοινότητα Ρευματιάς

Κοινότητα Πολυδάμειου, Κοινότητα  Ερέτριας
-Ρέματα Ρήγαιο, Αγ. Τριάδα

-Ρέματα Αγ. Χαράλαμπος, Ερέτρεια,

Κοινότητα Ζωοδόχου Πηγής
Κοινότητα Δενδράκια Βαμβακούς
Κοινότητα Υπέρειας
Τα σημεία των παρεμβάσεων καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος των φθορών και την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης αυτών με σκοπό την άρση του πλημμυρικού κινδύνου.

«Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Φαρσάλων Μάκη Εσκίογλου και τις τεχνικές μας υπηρεσίες δρομολογούμε έργα ουσίας που δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας μέσω της πρόληψης, προστατεύοντας ταυτόχρονα και το περιβάλλον. Σε μια δύσκολη εποχή για τα δημόσια έργα, διεκδικούμε και αξιοποιούμε τους αναγκαίους πόρους από την Πολιτεία για έργα που λειτουργούν, δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας  και αποδίδουν τη χρησιμότητα τους στα όλο και πιο συχνά, απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα της εποχής» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.