«Τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας αποτελούν ένα βασικό εργαλείο ανάπτυξης της καινοτομίας στους επιστημονικούς φορείς και απαραίτητο στοιχείο για να συνδέσουμε πιο αποτελεσματικά τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα με την πραγματική οικονομία και την επιχειρηματικότητα για τις ανάγκες της κοινωνίας.

Αυτό σημείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, μιλώντας στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την παρουσίαση του έργου «Χρηματοδότηση Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας στο ΕΚΠΑ».

Ο υφυπουργός μίλησε για τις δράσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση ώστε να γεφυρωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό το χάσμα μεταξύ έρευνας και καινοτομίας και σημείωσε τα εξής:

«Το ΕΚΠΑ έχει ιδρύσει και λειτουργεί το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης», ενώ από το 2019 έχει δημιουργήσει και τον ομώνυμο επιχειρηματικό επιταχυντή. Η δράση υποστηρίζει τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας σε θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας, μεταφοράς τεχνολογίας και διασύνδεσης του ΕΚΠΑ με οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Κέντρου Αρχιμήδης, θα «μεταφέρει» τεχνογνωσία και εμπειρία, σε τρία Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Πειραιά, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ίδρυμα ιατροβιολογικών ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών), δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων με ισχυρή διεπιστημονικότητα.

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με το νέο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ υποστηρίζει τις δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας και την σύσταση τεχνοβλαστών (spin off)».