Επιπλέον χρηματοδοτήσεις ύψους 2,76 εκ. Ευρώ σε 4 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού εγκρίθηκαν από το Ταμείο Αλληλεγγύης με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών που συμβάλλουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Κατόπιν πρόσκλησης του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι δήμοι Χίου, Ελευσίνας, Σιντικής και Ωρωπού, επιδοτούνται με 2,76 εκ. ευρώ συνολικά, για δημοτικά έργα, μετά από προτάσεις που κατέθεσαν κατά την κρίση τους και βάσει των τοπικών αναγκών.

Συνολικά, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, έχουν εγκριθεί 94 έργα ύψους 36.867.474,43 Euro σε 35 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α 116) το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα ακόλουθα έργα:

Χρηματοδοτήσεις Ταμείου Αλληλεγγύης

-Δήμος Ελευσίνας – Εργασίες υγρομόνωσης της οροφής του Δημοτικού Γυμναστηρίου “Ανδρέας Δασκαλάκης” -50.000,00 ευρώ

-Δήμος Σιντικής- Αντικατάσταση υλικών για την αναβάθμιση φωτισμού σχολικών μονάδων και του ηλεκτροφωτισμού της Τ.Κ. Προμαχώνα – 149.490,57 ευρώ

-Δήμος Χίου- Ανακαίνιση 3ου Γυμνασίου Χίου- 1.600.000,00 ευρώ

-Δήμος Ωρωπού – Αναβάθμιση συνοικιακών χώρων άθλησης και αναψυχής- 970.000,00 ευρώ

Σύνολο- 2.769.490,57 ευρώ