Τη λειτουργία ενός Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας βάζουν σε εφαρμογή τρεις δήμοι του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής. Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση, η οποία έχει ως σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή της Καλλιθέας, του Αλίμου και του Παλαιού Φαλήρου. Η εκδήλωση έναρξης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα (16/5) στην Καλλιθέα.

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας εντάσσεται στη στρατηγική του Συνδέσμου για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας τους, την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Θα προσφέρει υποστήριξη σε οποιαδήποτε επιχείρηση, σε επιχειρηματία ή επενδυτή θα απευθυνθεί για βοήθεια, με τη δωρεάν παροχή ενημερωτικού-πληροφοριακού υλικού και εργαλείων σ’ ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, που αφορούν στην επιχειρηματικότητα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ακόμη θα παρέχει δωρεάν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής, βάσει των πραγματικών αναγκών τους, όπως αυτές θα διαγνωστούν μετά από σχετική διαδικασία. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από το Κέντρο ως έμμεση ενίσχυση.

Παράλληλα, με το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας θα υποστηρίζει τους τρεις Δήμους σε θέματα στρατηγικής για την επιχειρηματικότητα, με την εκπόνηση μελετών και ερευνών, που θα αποτυπώνουν τις εξελίξεις και τις τάσεις της τοπικής οικονομίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.