Στη φάση της δημιουργίας βρίσκεται η πλατφόρμα για τη λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που παρέχει τη δυνατότητα της online παρακολούθησης της πορείας των στρατηγικών επενδύσεων.

Αυτό αναφέρει σε άρθρο του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, υπογραμμίζοντας ότι η δημιουργία της συγκεκριμένης πλατφόρμας ικανοποιεί τις ανάγκες παρακολούθησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών σε όλο τον κύκλο ζωής του κάθε στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου. Θα υποστηρίζει την παρακολούθηση των στρατηγικών επενδύσεων από το στάδιο κατά το οποίο ο εισηγητικός φάκελος του επενδυτικού σχεδίου κατατίθεται στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ για την έκδοση απόφασης ένταξης από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), έως και την ολοκλήρωση της εκάστοτε στρατηγικής επένδυσης και την παρακολούθηση τυχόν μακροχρόνιων υποχρεώσεών της.

Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και ενημέρωσης για την εξέλιξη του επενδυτικού σχεδίου και θα διαλειτουργεί με Πληροφοριακά Συστήματα άλλων φορέων προκειμένου να συγκεντρώνει τις απαιτούμενες πληροφορίες με ταχύτητα. «Μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας θα διασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις που θωρακίζουν τη διαφάνεια και μειώνουν τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες» σημειώνει ο αναπληρωτής υπουργός.

Αναλυτικά το άρθρο του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκου Παπαθανάση για το ΑΠΕ – ΜΠΕ:

«Ολοκληρωμένο σύστημα για την online παρακολούθηση των στρατηγικών επενδύσεων»

Η ελληνική οικονομία, μετά και από την τελευταία αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητάς της, βρίσκεται μόλις ένα βήμα πριν από την επενδυτική βαθμίδα. Μέσα σε αυτό το κλίμα της διεθνούς αναταραχής και των πρωτόγνωρων κρίσεων η Ελλάδα λαμβάνει ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές. Η σταθερή της πορεία, η αξιοπιστία, η σύνεση και η σοβαρότητα της δημοσιονομικής διαχείρισης επέτρεψαν καταρχάς τη συνεχιζόμενη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων αλλά και την αντιστροφή της εικόνας της χώρας μας στο διεθνές επενδυτικό οικοσύστημα.

Αυτό επετεύχθη βάσει του σχεδιασμού και της σκληρής δουλειάς για την υλοποίησή του. Η ταχύτητα, η φιλικότητα και η εμπιστοσύνη προς τον επενδυτή, η εξασφάλιση σαφέστατου νομικού πλαισίου καθώς και  η απόλυτη διαφάνεια σε όλα τα στάδια εξέλιξης μιας επένδυσης αποτελούν για την κυβέρνησή μας δομικές προϋποθέσεις για τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο σχεδιασμός για τη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που παρέχει τη δυνατότητα της online παρακολούθησης της πορείας των στρατηγικών επενδύσεων. Η δημιουργία της συγκεκριμένης πλατφόρμας ικανοποιεί τις ανάγκες παρακολούθησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών σε όλο τον κύκλο ζωής του κάθε στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου. Θα υποστηρίζει την παρακολούθηση των στρατηγικών επενδύσεων από το στάδιο κατά το οποίο ο εισηγητικός φάκελος του επενδυτικού σχεδίου κατατίθεται στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ για την έκδοση απόφασης ένταξης από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) έως και την ολοκλήρωση της εκάστοτε στρατηγικής επένδυσης και την παρακολούθηση τυχόν μακροχρόνιων υποχρεώσεών της.

Το πληροφοριακό σύστημα θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και ενημέρωσης για την εξέλιξη του επενδυτικού σχεδίου. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα προβλέπεται να διαλειτουργεί με Πληροφοριακά Συστήματα άλλων φορέων προκειμένου να συγκεντρώνει τις απαιτούμενες πληροφορίες με ταχύτητα. Μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας θα διασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις που θωρακίζουν τη διαφάνεια και μειώνουν τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η χώρα μας αναμένεται να απορροφήσει συνολικά πόρους 77 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ ’21-΄27. Οι πόροι αυτοί, με τη σειρά τους, εκτιμάται ότι θα μοχλεύσουν περίπου άλλα 40 εκατομμύρια ευρώ από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Οι διεθνείς προβλέψεις για την ελληνική οικονομία είναι εξαιρετικά αισιόδοξες ακόμα και κάτω από τις σημερινές δυσμενείς συνθήκες. Η παρουσία της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές είναι διαρκής και ισχυρή, γεγονός που χαρακτηρίζει μία σύγχρονη ευρωπαϊκή οικονομία. Η χώρα μας ανήκει πλέον στη λίστα με τους πιο ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς της Ευρώπης ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον ξένων επιχειρήσεων για την Ελλάδα είναι ιδιαιτέρως αυξημένο. Η οικοδόμηση φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος είναι διαρκής διαδικασία για το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αυτήν, μεταξύ άλλων, υπηρετούν και οι σημαντικότερες μεταρρυθμιστικές μας πρωτοβουλίες: ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ο Νόμος για τις Στρατηγικές επενδύσεις και ο Νόμος για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. Το διεθνές περιβάλλον μπορεί να μην είναι, επί του παρόντος, ευνοϊκό αλλά η κυβέρνηση συνεχίζει αταλάντευτα το έργο της.