Ο Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης σε συνεργασία με τους φορείς TAG GREEN, ΕΔΕΜ (Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών) και με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συμμετέχει στο έργο «Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα – Δίνουμε μια νέα ζωή – UpTextile».

Λυκόβρυση Πεύκη: Εκπαιδευτικοί οδηγοί διανεμήθηκαν σε Δημοτικά σχολεία στο πλαίσιο του έργου UpTextile, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος

Το έργο εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2021 από το Πράσινο Ταμείο και αφορά στην ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών, πολιτών και φορέων σε θέματα, που έχουν να κάνουν με την πρόληψη-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ρούχα, υφάσματα, παπούτσια, ζώνες κ.α.) με παράλληλη πιλοτική εφαρμογή διαλογής στην πηγή των κλωστοϋφαντουργικών.

Στο πλαίσιο του έργου, διανεμήθηκαν την Πέμπτη 14 Απριλίου του 2022, 1.800 εγχειρίδια (εκπαιδευτικοί οδηγοί), που περιέχουν βασικές πληροφορίες, για τις επιπτώσεις των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στο περιβάλλον και τα οφέλη της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών, της επαναχρησιμοποίησης, μεταποίησης και ανακύκλωσής τους.  Η δημιουργία και η διανομή των εγχειριδίων αποτελούν μέρος των δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών των Δημοτικών σχολείων του Δήμου και των κατοίκων του Ηλιακού χωριού.

Λυκόβρυση Πεύκη: Εκπαιδευτικοί οδηγοί διανεμήθηκαν σε Δημοτικά σχολεία στο πλαίσιο του έργου UpTextile, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος

Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση και η αλλαγή συμπεριφοράς και νοοτροπίας των μαθητών και πολιτών και έρχεται να ενισχύσει την πιλοτική εφαρμογή διαλογής στην πηγή του συγκεκριμένου ρεύματος.

Οι Οδηγοί διαμορφώθηκαν από την ΕΔΕΜ με την εθελοντική συνεισφορά του περιβαλλοντικού φορέα «NoWaste21» (φορέας υποστήριξης του έργου), που διαθέτει άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία και Μέλλον χωρίς απόβλητα».

Λυκόβρυση Πεύκη: Εκπαιδευτικοί οδηγοί διανεμήθηκαν σε Δημοτικά σχολεία στο πλαίσιο του έργου UpTextile, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος