Μετά την αποκατάσταση των περιφράξεων στα ανοιχτά γήπεδα της πόλης, οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης συνεχίζονται με την ανανέωση δαπέδων και αντικατάσταση εξοπλισμού και οργάνων.