Πρωτόκολλο συνεργασίας με αντικείμενο τις «Δράσεις για ζητήματα διαχείρισης και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου Τομέα» συνυπέγραψαν ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης με την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Παρασκευή Δραμαλιώτη και τον πρόεδρο της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), Βασίλη Ραμπάτ.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του υπουργείου Εσωτερικών, του ΕΚΔΔΑ και της ΕΑΣΕ την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών από και προς τον ιδιωτικό τομέα, σε ζητήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και έρευνας και μελέτης αναφορικά με την ενσωμάτωση νέων εργαλείων και μεθοδολογιών για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Στην τελετή παρέστησαν και η γενική γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης Βιβή Χαραλαμπογιάννη καθώς και ο γενικός γραμματέας της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων Γιάννης Παπαχρήστου.