Σημαντική άνοδο 25,4% παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές για δεύτερο συνεχόμενο μήνα στη νέα χρονιά διατηρώντας τη δυναμική που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια του 2021. Στον αντίποδα, έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλεί η μεγάλη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος της τάξεως του 171,8%, η οποία προκύπτει από την πολύ σημαντική άνοδο των εισαγωγών, 66,9% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2021.

Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη δήλωσε: «Τα αποτελέσματα των εξαγωγών του Φεβρουαρίου είναι θετικά και ενθαρρυντικά. Η αύξηση των εξαγωγών σηματοδοτεί τη δυναμική των Εξαγωγικών Επιχειρήσεων που παρά τις μεγάλες αντιξοότητες (covid, πόλεμος, ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός), κατόρθωσαν να αυξήσουν τα μερίδια της Ελλάδας διεθνώς. Βεβαίως, πρέπει να ληφθεί υπόψη ιδιαιτέρως η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος. Πιστεύουμε πως πρέπει να δοθεί έμφαση και στήριξη στην εγχώρια παραγωγή».

Σημειώνεται ότι πρωταγωνιστές της εξωστρέφειας αναδείχθηκαν οι κλάδοι των πετρελαιοειδών και καυσίμων (26,7%), των βιομηχανικών (44%) και των τροφίμων (17,5%).

 

Η ανάλυση

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ η αξία των ελληνικών εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 738,2 εκατ. ευρώ ή κατά 25,4% και διαμορφώθηκε στα 3,65 δισ. ευρώ από 2,91 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Χωρίς πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 26,4% ή κατά 564,4 εκατ. ευρώ και έφθασαν στα 2,71 δισ. ευρώ από 2,14 δισ. ευρώ.

Άνοδος καταγράφεται και στις εισαγωγές το Φεβρουάριο του 2022 καθώς αυξήθηκαν κατά 2,72 δισ. ευρώ ή κατά 66,9% και ανήλθαν σε 6,77 δισ. ευρώ έναντι 4,06 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 4,54 δισ. ευρώ από 3,24 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 1,31 δισ. ευρώ ή κατά 40,4%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε το Φεβρουάριο του 2022 κατά 1,98 δισ. ευρώ, ή κατά 171,8%, στα -3,13 δισ. ευρώ από -1,15 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα επίσης αυξήθηκε, στα -1,84 δισ. ευρώ από -1,09 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 741,9 εκατ. ευρώ ή κατά 67,8%.

Η αύξηση των εξαγωγών κατά το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 έρχεται σε συνέχεια της ανοδικής πορείας των ελληνικών εξαγωγών κατά την προηγούμενη χρονιά. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου αυξάνονται κατά 1,64 δισ. ευρώ ή κατά 30,2% και ανήλθαν σε 7,07 δισ. ευρώ από 5,43 δισ. ευρώ.

Ομοίως, χωρίς τα πετρελαιοειδή, είναι αξιοσημείωτο ότι παρά την πανδημία και τις επιπτώσεις της, οι εξαγωγές για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου κινούνται ανοδικά σε σχέση με το 2021, στα 5,16 δισ. ευρώ από 4,15 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξημένες κατά 684 εκατ. ευρώ ή κατά 24,2%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στο δίμηνο Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2022 αυξήθηκαν κατά περίπου 5,1 δισ. ευρώ ή κατά 63,3%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 13,16 δισ. ευρώ έναντι 8,06 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 8,97 δισ. ευρώ από 6,32 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 2,65 δισ. ευρώ ή κατά 41,9%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2022 αυξήθηκε κατά 3,46 δισ. ευρώ ή κατά 131,5%, στα -6,09 δισ. ευρώ από -2,63 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -3,81 δισ. ευρώ από -2,17 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,65 δισ. ευρώ ή κατά -75,9%.

 

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές το Φεβρουάριο του 2022, παρατηρείται πολύ μεγάλη αύξηση των αποστολών προς τις χώρες της Ε.Ε. κατά 34,3%, όταν προς τις Τρίτες Χώρες καταγράφεται άνοδος της τάξεως του 15,5%. Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η εικόνα εξισορροπείται. Οι εξαγωγές καταγράφουν ελαφρώς μικρότερη αύξηση προς τις Χώρες της ΕΕ, αυτή τη φορά, κατά 25,7% και μεγαλύτερη προς τις Τρίτες Χώρες, με άνοδο κατά 27,6%.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε κατά 4 μονάδες περίπου και άγγιξε το 56,3% έναντι 52,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Αντίστροφη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 43,7% έναντι 47,5%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 65,5% και των τρίτων χωρών στο 34,5%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2022, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε σημαντικότατα προς τις Χώρες της ΕΕ (31,3%) ενώ και προς τις Τρίτες Χώρες αυξήθηκε επίσης σημαντικά (28,9%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 23,1% και μεγαλύτερη αυτή τη φορά άνοδο προς τις Τρίτες Χώρες κατά 26,6%.

 

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, το Φεβρουάριο του 2022 καταγράφονται ανοδικές τάσεις για όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρή ποσοστιαία αύξηση καταγράφεται στα Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (+26,7%), στα Βιομηχανικά (+44%), στα Τρόφιμα & Ζώα Ζώντα (+17,5%), στα Μηχανήματα (+45,9%), στα Διάφορα Βιομηχανικά (+32,7%) και στις Πρώτες Ύλες (+29,9%), ενώ ο κλάδος των Χημικών κατέγραψε μεν αύξηση αλλά της τάξεως μόλις του 3,3%.

Μικρότερης σημασίας αύξηση εμφανίζουν οι εξαγωγές των Ποτά & Καπνός (+12,8%), των Λαδιών (+16,5%), και των πολύ χαμηλών σε αξία εξαγωγών Εμπιστευτικών Προϊόντων (+68,9%) για το Φεβρουάριο του 2022.

Εξετάζοντας το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2022, σημαντική άνοδο καταγράφουν οι κλάδοι των Πετρελαιοειδών-Καυσίμων (+53,9%), των Βιομηχανικών (+36,9%), των Τροφίμων και Ζώων Ζώντων (+18,8%), των Μηχανημάτων (+44,8%), των Πρώτων Υλών (+27,2%) και των Διαφόρων Βιομηχανικών (22,6%). Μικρότερη αύξηση εξαγωγών εμφανίζει η σημαντικότατη κατηγορία των Χημικών (+4,7%).

Μικρότερης σημασίας αύξηση καταγράφουν οι εξαγωγές των Ποτά & Καπνός (+9%), των Λαδιών (3,8%) και των πολύ χαμηλών σε αξία εξαγωγών των Εμπιστευτικών Προϊόντων (+68,8%) για το πρώτο δίμηνο του 2022.