Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς στο πλαίσιο της ενίσχυσης των περιοχών που έχουν πληγεί από πλημμύρες.

Οι εργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Πέτρου του Δήμου Παιονίας και περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου δίδυμου αγωγού ομβρίων υδάτων, τη σύνδεση του υφιστάμενου αγωγού ομβρίων με υφιστάμενο πλακοσκεπή οχετό, την καθαίρεση του υφιστάμενου τεχνικού εισόδου και την κατασκευή νέου και την κατασκευή λεκάνης συγκράτησης φερτών από συρματοκιβώτια.

Επιπλέον, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αντιπεριφέρεια Κιλκίς προχωρούν σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων από μπάζα, βλάστηση και απορρίμματα σε διάφορους οικισμούς του Κιλκίς. Πρόκειται για 15 σημεία στο νομό Κιλκίς, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού ρεμάτων σε μήκος 28 χιλιομέτρων.