Κατασκευαστική εταιρία αγόρασε 11 επιβατηγά αυτοκίνητα εργοστασίου κατασκευής FIAT CHRYSLER AYTOMOBILES («9» επιβατηγά αυτοκίνητα μοντέλου «PANDA», «1» επιβατηγό αυτοκίνητο μοντέλο PEUGEOT και «1» BMW) στις 29 Ιουλίου 2020 από την εταιρία FCA CAPITAL HELLAS, που δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου. Η εταιρία που αγόρασε τα αυτοκίνητα κατά το διάστημα Δεκέμβρη-Σεπτέμβρη, επί 10 ολόκληρους μήνες δεν κατέβαλλε καμία δόση προς τη γνωστή εταιρία FCA CAPITAL HELLAS.

Τα αυτοκίνητα παραμένουν στην κατοχή της εταιρίας ενώ η FIAT CHRYSLER AYTOMOBILES ζήτησε δικαστικά να κηρυχθεί προσωρινά νομέας των οχημάτων. Να σημειωθεί ότι η υπόθεση βρίσκεται σε δικαστική κρίση.

Το «Todaypress» δεν είχε ουδέποτε καμία πρόθεση να θίξει την εικόνα, τη φήμη και την εν γένει οικονομική υπόσταση της εταιρείας FCA CAPITAL HELLAS.