Στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2022 έχει τη θέση του, μεταξύ άλλων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η δημόσια υγεία και η κλιματική ουδετερότητα.

Ειδικότερα:

Τεχνητή Νοημοσύνη
Τον Απρίλιο του 2021, οι ευρωβουλευτές θα προετοιμάσουν τη θέση τους για το νόμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά ένα περιεκτικό νομικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη το οποίο θα ενισχύει την ευρωπαϊκή οικονομία και θα προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Ψηφιακός μετασχηματισμός
Το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να επεξεργάζεται το νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και το νόμο για τις ψηφιακές αγορές, με σκοπό να προστατέψει τα δικαιώματα των χρηστών στο διαδίκτυο και να αντιμετωπίσει τις αθέμιτες πρακτικές των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών.

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν το νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες στις αρχές του 2022 και να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη για το νομοσχέδιο για τη Ψηφιακή Αγορά κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου.

Κρυπτονομίσματα
Το 2022 θα επιδιωχθεί συμφωνία των ευρωβουλευτών με το Συμβούλιο επί σειράς θεμάτων που σχετίζονται με τη ψηφιακή οικονομία, όπως είναι οι κανόνες για τα κρυπτονομίσματα. Στόχος είναι η στήριξη της καινοτομίας και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον χρηματοοικονομικό τομέα, χωρίς να παραλείπεται η προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών.

Κοινός φορτιστής
Το επόμενο έτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελπίζει να θεσπίσει τη νομοθεσία για τον κοινό φορτιστή τύπου USB-C για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές. Οι κανόνες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή το 2024 αν οι ευρωβουλευτές καταλήξουν σε συμφωνία με τα κράτη μέλη.

Δημόσια Υγεία
Εν μέσω συνεχιζόμενων ανησυχιών για την πανδημία, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ταχθούν υπέρ της ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια σχετικά με τις κλινικές δοκιμές και να αντιμετωπιστεί η έλλειψη φαρμάκων και ιατρικών συσκευών.

Στις αρχές του χρόνου, το Ευρωκοινοβούλιο θα υιοθετήσει επίσης την τελική έκθεση της ειδικής επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου η οποία θα περιλαμβάνει προτάσεις για την καλύτερη ενίσχυση της έρευνας για τον καρκίνο, την πρόληψη αλλά και τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας

Κλιματική ουδετερότητα και πράσινη μετάβαση
Οι στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα βιώσιμα καύσιμα θα συμβάλουν στο να καταστεί η ΕΕ κλιματικά ουδέτερη ως το 2050. Τα παραπάνω αποτελούν μέρος της δέσμης προτάσεων της Επιτροπής «Fit for 55», το οποίο θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί κατά τη διάρκεια του 2022.

Βιώσιμες μπαταρίες
Η χρήση μπαταριών αναμένεται να αυξηθεί δραματικά μέσα στα επόμενα χρόνια κυρίως για τα ηλεκτρικά οχήματα που χρησιμοποιούν μπαταρίες για κίνηση και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το Κοινοβούλιο θα επεξεργαστεί τους κανόνες για τη βιώσιμη παραγωγή, εφαρμογή και ανακύκλωση όλων των μπαταριών που χρησιμοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά, στα πλαίσια του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία και τη νέα βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ.

Σχέδιο ανάκαμψης
Οι ευρωβουλευτές θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν συναντήσεις με την Κομισιόν για να ελέγχουν την πρόοδο των σχεδίων ανάκαμψης και να διασφαλίσουν τη σωστή αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ από τα κράτη μέλη.

Μετανάστευση
Τα μέλη της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών εργάζονται για τη βελτίωση της πρότασης νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει να εναρμονίσει τις πολιτικές μετανάστευσης, ασύλου και διαχείρισης συνόρων σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να καταθέσουν δυο ακόμα εκθέσεις που αφορούν την κατανομή του όγκου των αιτήσεων ασύλου μεταξύ των κρατών μελών καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα εξωτερικά σύνορα.

Δίκαιοι μισθοί
Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να ξεκινήσει συζητήσεις για σχέδιο νόμου που στοχεύει στη διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Τον Νοέμβριο, οι ευρωβουλευτές αποδέχτηκαν την πρόταση της Επιτροπής και υιοθέτησαν τη διαπραγματευτική τους θέση με τα κράτη μέλη.

Η μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων αποτελεί προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τον Φεβρουάριο, οι ευρωβουλευτές θα καθορίσουν τη θέση τους αναφορικά με την νομοθεσία για τη μισθολογική διαφάνεια.

Θεωρούν ότι εάν οι μεγάλες εταιρίες υποχρεωθούν να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τη μισθολογική τους πολιτική, τότε θα επιτευχθεί μεγαλύτερη μισθολογική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Το 2022 ως χρονιά εκλογών
Με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πλησιάζει στο δεύτερο μισό της νομοθετικής του περιόδου, τον Ιανουάριο του 2022 οι ευρωβουλευτές θα κληθούν να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο και τους αντιπροέδρους με θητεία 2,5 χρόνων.