της Αναστασίας Βασιλικής Γκολέμη

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανάπτυξη

Μια ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική για τη χώρα δημιουργούν τα έσοδα που θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι επενδύσεις που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης αποδεικνύουν τη στήριξη που θα λάβει η Ελλάδα από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Η αύξηση της παραγωγικότητας που θα προκύψει από τις μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» είναι τα κύρια συστατικά που μας προάγουν μια «δυναμική» ανάπτυξη.

Η παρούσα Κυβέρνηση δείχνει καθημερινά την ανιδιοτελής προσπάθεια της ενάντια στις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η φετινή χρονιά (πανδημία, κλιματικές καταστροφές, ενεργειακή κρίση). Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας η κυβέρνηση μας κρατά αισιόδοξους στο κομμάτι της ανάπτυξης. Μπορεί η Ελλάδα να επιτύχει μια υψηλή, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη!

Διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Η Ελλάδα εμφανίζεται πολύ καλύτερα προετοιμασμένη για ταχεία ανάκαμψη από την κρίση σε σχέση με μία δεκαετία πριν. Προχωράει σε σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, αγοράς εργασίας και δημόσιας διοίκησης, με τη βοήθεια της Ε.Ε. Αυτά αφαιρούν τους περιορισμούς στην ανάπτυξη και ενισχύουν την ικανότητα της κυβέρνησης να μειώσει το χρέος της.

Η αύξηση της παραγωγικότητας θα προκύψει από διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την απελευθέρωση των αγορών, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις αυξημένες επενδύσεις στην εκπαίδευση, καθώς και τη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. Η Ελλάδα μπορεί να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά την ερχόμενη δεκαετία, που θα ξεπερνούν το 3% κατά μέσο όρο.

Η οικονομία της Ελλάδος ανακάμπτει εντυπωσιακά

«Με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια»

Μετά τη μεγάλη κρίση του 2010 είχε διακοπεί η σύγκλιση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας με τις άλλες χώρες της ΕΕ, μέσα από τις διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα επιτευχθεί και πάλι. Επιπλέον, θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους που αυξήθηκε λόγω των μέτρων προστασίας του πληθυσμού και της οικονομίας, πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι όφελος θα έχει διπλό χαρακτήρα.

Γιάννης Στουρνάρας και Χρήστος Σταϊκούρας

«Το Ταμείο Ανάκαμψης, που δημιουργήθηκε για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από την πανδημία στην οικονομία των ευρωπαϊκών χωρών (και κυρίως των περισσότερο χρεωμένων), αποτελεί απόδειξη για το ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι υπαρκτή και ότι η πορεία σύγκλισης των κρατών-μελών της ΕΕ είναι ζωντανή και ακμαία», ανέφερε ο Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, πανεπιστημιακός και πρώην υπουργός Οικονομικών.

«Ως Κυβέρνηση έχουμε ανταποκριθεί με ταχύτητα και αποτελεσματικά και σε αυτή την πρόκληση, έχοντας καταρτίσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»», υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.