της Αναστασίας Βασιλικής Γκολέμη

Η μεγάλη καταιγίδα του Αυγούστου

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Εύβοια, με βροχές, καταιγίδες και πολλούς κεραυνούς τον Αύγουστο είχε δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νομού.

Πιο συγκεκριμένα η κακοκαιρία της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 έπληξε κατά κύριο λόγω τους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων – Μεσσαπίων. Οι περιοχές Πολιτικά, Ψαχνά, Αμφιθέα, Αφράτι, Μπούρτζι και Λευκαντί είναι αυτές που επλήγησαν περισσότερο με τους ποταμούς Μεσσάπιο και Λήλα να υπερχειλίζουν σε πολλά σημεία και να προκαλούν τεράστιες σε υποδομές, περιουσίες και δυστυχώς απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.

Καταγραφή και αποτίμηση ζημιών

Κατόπιν έκδοσης της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ορίζεται ότι, η επιχορήγηση που παρέχεται σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 (κακοκαιρία «Θάλεια») σε περιοχές της Εύβοιας είναι ίση με το 55% του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας από την αρμόδια Επιτροπή.

Οι ζημιές έχουν εκτιμηθεί από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου που από το σύνολο της επιχορήγησης αφαιρείται τυχόν προκαταβολή που έχει λάβει ο Δικαιούχος.

Τα δικαιολογητικά

Για την καταβολή της επιχορήγησης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι άμεσα και έως την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021, να καταθέσουν αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας προσκομίζοντας τα κάτωθι συμπληρωματικά δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη Δήλωση (εις διπλούν) ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021, για το φυσικό φαινόμενο (αναφέροντάς το και την ημερομηνία αυτού).
  • Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως Υπεύθυνη Δήλωση (εις διπλούν) του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου για το συγκεκριμένο φυσικό φαινόμενο (αναφέροντάς το και την ημερομηνία αυτού) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
  • Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, όπου προβλέπεται.
  • Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, όπου προβλέπεται.
  • Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.
  • Η Υπηρεσία εξυπηρέτησης λειτουργεί καθημερινά από τις 08:00π.μ. έως τις 15:00, στον δεύτερο όροφο του κτηρίου της Π.Ε. Εύβοιας (Λ.Χαϊνά 93, Χαλκίδα), στα γραφεία 201 και 210. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει στα τηλέφωνα: 2221353545, 2221353433, 2221353738, 2221353512 και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: danap-evo@pste.gov.gr και vallebona.m@evia.pste.gov.gr