Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ), του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και της Ελληνικής Ένωσης Βιοτεχνολογίας – Hellenic Biocluster (HBIO). Το μνημόνιο υπέγραψαν ο πρόεδρος του ΙΤΕ, καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, και η πρόεδρος του ΔΣ της ΗΒΙΟ, δρ. Ιωάννα Κούκλη. Όπως επισημάνθηκε, βασικός στόχος του μνημονίου είναι η συνεργασία και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση κοινών δράσεων μεταξύ του ΕΤΕΠ-Κ και της HBIO, με σκοπό την υποστήριξη εταιρειών και φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας και της βιοτεχνολογίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΤΕ, με την υπογραφή του μνημονίου, τα συμβαλλόμενα μέλη ΕΤΕΠ-Κ και HBIO θα έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην επαγγελματική εξέλιξη των μελών τους, μέσα από ένα ευρύ φάσμα κοινών δράσεων όπως, για παράδειγμα, η διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης και επιμόρφωσης, προγραμμάτων mentoring και coaching, η ανταλλαγή καλών πρακτικών κλπ, ενώ επιπλέον θα έχουν τη δυνατότητα να προωθείται ανάπτυξη συνεργασιών, αλλά και η συμμετοχή μελών τους σε προτάσεις για χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Επιπλέον όπως επισημαίνεται θα προωθείται η ανταλλαγή και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μεταξύ των μελών τους στους τομείς της υγείας, της βιοτεχνολογίας και άλλων συναφών κλάδων, ενώ αναφορά γίνεται και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και η στήριξη της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Ο πρόεδρος του ΙΤΕ, Νεκτάριος Ταβερναράκης, αναφέρθηκε στην προτεραιότητα που δίνει το ΙΤΕ σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας: «Ειδικά σε ό,τι αφορά τους τομείς της Υγείας και της Βιοτεχνολογίας, το Ίδρυμα έχει αναπτύξει σημαντικές ερευνητικές δράσεις που συμβάλλουν καταλυτικά στην ενίσχυση της θέσης της Χώρας μας στον παγκόσμιο ερευνητικό χάρτη. Το ΙΤΕ στηρίζει ένθερμα τη συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης Βιοτεχνολογίας με το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, το οποίο αποτελεί μια θερμοκοιτίδα επιχειρηματικής δραστηριότητας και νεοφυών εταιρειών με σημαντική εμπειρία στη διασύνδεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων με τον επιχειρηματικό κόσμο και τη βιομηχανία. Οι πρωτοβουλίες αυτές παρέχουν άφθονες ευκαιρίες για επιστημονική αλληλεπίδραση και καρποφόρες συνεργασίες, ενώ έχουν σημαντικό και ωφέλιμο αντίκτυπο για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας» ανέφερε ο κ. Ταβερναράκης, ενώ ο διευθυντής του ΕΤΕΠ-Κ, δρ. Γιώργος Παπαμιχαήλ, ανέφερε σχετικά με το μνημόνιο συνεργασίας: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης και της Ελληνικής Ένωσης Βιοτεχνολογίας δημιουργεί μια ακόμα ευκαιρία για ενίσχυση και προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Κρήτη, την οποία καλούμαστε να αξιοποιήσουμε. Είναι γεγονός ότι, μέσω της συνεργασίας μας με την Ελληνική Ένωση Βιοτεχνολογίας, μας δίνεται η δυνατότητα να παρέχουμε ακόμα πιο ουσιαστική στήριξη στις επιχειρήσεις μας. Καλούμε λοιπόν εταιρείες και φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και της βιοτεχνολογίας να έρθουν σε επαφή μαζί μας, ακόμα και αν δεν είναι μέλη μας ή δεν βρίσκονται στη θερμοκοιτίδα του ΕΤΕΠ-Κ, προκειμένου να διερευνήσουμε από κοινού νέες δυνατότητες συνεργασίας και υποστήριξης».

Η πρόεδρος του ΔΣ της ΗΒΙΟ, δρ. Ιωάννα Κούκλη, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ ευτυχείς για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, έναν οργανισμό που διαπρέπει στην υποστήριξη της μεταφραστικής έρευνας και της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Τέτοιες συνέργειες αποτελούν κρίσιμη παράμετρο στη διαμόρφωση μιας ισχυρής και βιώσιμης βιομηχανίας, δημιουργώντας πραγματικές λύσεις για την κοινότητα στο σύνολό της. Η Ελληνική Ένωση Βιοτεχνολογίας (HBio) εργάζεται συστηματικά, προσβλέποντας στην ισχυροποίηση της Ελλάδας ως σημαντικού εταίρου στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά Έρευνας και Καινοτομίας στις Επιστήμες της Υγείας».