Την αναγκαιότητα νέου μοντέλου Πολιτικής Προστασίας «βασισμένο στην Περιφερειακή Διαχείριση» και άμεση εφαρμογή πράσινων πολιτικών καθώς οι δραματικές συνέπειες της κλιματικής κρίσης μας, απαιτούν ταχύτερες και στοχευμένες δράσεις, τονίζει σε μήνυμά του για τη σημερινή Διεθνή Ημέρα Μείωσης του Κινδύνου των Καταστροφών, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.

Ο περιφερειάρχης επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται αντιληπτός σε παγκόσμιο επίπεδο ο μετασχηματισμός της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση. «Διαπίστωση ιδιαίτερα σημαντική καθώς μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο διαχείρισης του προβλήματος», προσθέτει παρατηρώντας ότι «τα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης καταδεικνύουν ότι η Περιφερειακή Διαχείριση μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για τη βελτίωση του συστήματος της Πολιτικής Προστασίας, καθώς η πολιτική προστασία πρέπει να σχεδιάζεται, να εξοπλίζεται, να υλοποιείται και να παρεμβαίνει, προληπτικά και κατασταλτικά, με βάση τις τοπικές και περιφερειακές ιδιομορφίες».

Για το λόγο αυτό, καταλήγει ο κ. Πατούλης, η Περιφέρεια Αττικής έχει εντατικοποιήσει σειρά αντιπλημμυρικών έργων, λειτουργεί το Παρατηρητήριο καθαρισμού ρεμάτων και είναι σε εξέλιξη δράσεις για το περιβάλλον, την αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την ενίσχυση της ανακύκλωσης και τα βιοαπόβλητα.