Τα απαραίτητα σχολικά είδη, καθώς και τρόφιμα μακράς διάρκειας, προσέφερε ο Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, σε 187 οικογένειες και στους μαθητές ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Η ανταπόκριση του κόσμου στην πρόσκληση του δήμου ήταν μεγάλη και μ’ αυτό τον τρόπο, μαθητές 4-18 ετών, απέκτησαν όλα τα απαραίτητα για τη σχολική περίοδο είδη.

«Η διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας του δήμου  παραμένει σταθερά προσανατολισμένη σε προγράμματα που στόχο έχουν την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι Ρέντη.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και τα είδη μοιράστηκαν στους ωφελούμενους της Κοινωνικής Υπηρεσίας του δήμου.