της Αναστασίας Βασιλικής Γκολέμη

Το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» μπορεί να μετατρέψει την κρίση πανδημίας σε ευκαιρία;

Μπορεί το Ταμείο Ανάκαμψης με τη συμβολή του να ενισχύσει την προώθηση του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων; Στη δεύτερη συνεδρία της εκδήλωσης που διοργανώνουν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με τίτλο: «Ελλάδα & Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Πώς το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» μπορεί να μετατρέψει την κρίση πανδημίας σε ευκαιρία;» δόθηκαν κάποιες απαντήσεις σχετικά με την ανάγκη μεγέθυνσης των επιχειρήσεων.

To Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «Ελλάδα 2.0» είναι μια θεμελιώδης αλλαγή του οικονομικού υποδείγματος της χώρας. Εισάγει έναν ενάρετο κύκλο απασχόλησης και ανάπτυξης που θα καταστήσει τις επενδύσεις και τις εξαγωγές κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με ανεξάρτητη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο Ελλάδα 2.0 θα δημιουργήσουν περίπου 200.000 νέες θέσεις εργασίας και θα αυξήσουν το φυσικό ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2026. Τα κέρδη αυτά δεν θα διαρκέσουν μόνο κατά την εξαετία εφαρμογής του Ελλάδα 2.0 αλλά θα είναι μόνιμα.

Με άλλα λόγια, το Ελλάδα 2.0 θα αυξήσει το εθνικό εισόδημα και το επίπεδο απασχόλησης για πάντα, κυρίως ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικών επενδύσεων, και της αύξησης της παραγωγικότητας που αυτές θα προκαλέσουν. Στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων κάναμε αντίστοιχη μελέτη εκτίμησης των μακροοικονομικών επιδράσεων του Ελλάδα 2.0. Τα αποτελέσματά μας είναι πλήρως συμβατά με αυτά της Τράπεζας της Ελλάδος. Ιδιαίτερα, αναδεικνύουν το ρόλο της βελτίωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου στην αύξηση του ΑΕΠ, της απασχόλησης και των πραγματικών μισθών.

Η βελτίωση αυτή θα προέλθει από τις μεταρρυθμίσεις στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, καθώς επίσης και ενδογενώς, μέσα από την αυξημένη απασχόληση σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης. Συνδυαστικά τα παραπάνω θα αναβαθμίσουν σημαντικά τις δεξιότητες και την παραγωγικότητα του εργατικού μας δυναμικού.

Μετασχηματισμός επιχειρήσεων

Ο όρος ψηφιακός μετασχηματισμός (digital transformation) περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που υιοθετεί μια επιχείρηση για να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που της προσφέρουν το διαδίκτυο, τα ψηφιακά μέσα και οι νέες τεχνολογίες. Είναι μια συνεχής διαδικασία που δημιουργεί ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, αλλά απαιτεί εκπαίδευση και υποδομές.

Στο συνέδριο «Ελλάδα & Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Πώς το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» μπορεί να μετατρέψει την κρίση πανδημίας σε ευκαιρία;» συζητήθηκαν τα εξής: 

  • Ψηφιακός μετασχηματισμός.
  • Πράσινη μετάβαση.
  • Επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις με στόχο την κάλυψη του επενδυτικού κενού.
  • Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των πολιτών, διά βίου μάθηση και νέες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
  • Μείωση της φορολογίας και
  • σύγκλιση οικονομικών δεικτών με την ΕΕ.

«Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια ιστορική ευκαιρία για το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, αναφέροντας πως «το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης για την ελληνική οικονομία έγινε δεκτό με ενθουσιασμό στις Βρυξέλλες». Πρώτον, γιατί έχει ελληνική ιδιοκτησία, δηλαδή έχει επεξεργαστεί από την κυβέρνηση και έχει καταρτιστεί με βάση τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Επίσης είναι ένα σχέδιο αρκετά λεπτομερές και περιλαμβάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις και προσέλκυση επενδύσεων. Αυτά τα τρία στοιχεία εξηγούν για το σχέδιο της Ελλάδας για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι σημαντικό για την ελληνική οικονομία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σχοινάς.

Αναφέρθηκε επίσης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας, όπως είναι οι κλιματολογικές συνθήκες και το υψηλού μορφωτικού επιπέδου δυναμικό, επισημαίνοντας πως τομείς όπως ο τουρισμός, τα logistics και ο αγροτουρισμός έχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέλυσε τα τρία στοιχήματα που πρέπει να κερδίσει η χώρα μας.

  1. Η κλιματική αλλαγή,
  2. η πράσινη μετάβαση και
  3. το πέρασμα σε μια οικονομία χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος αποτελεί σημαντικό στόχο για την ελληνική οικονομία, που θα συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων και στη δημιουργία νέων καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Το δεύτερο στοίχημα είναι η ψηφιακή μετάβαση

«Τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο η χώρα υπολείπεται άλλων χωρών της ΕΕ. Οι επενδύσεις και ο εμπλουτισμός των δεξιοτήτων των εργαζομένων αποτελεί σημαντικό κίνητρο για να επιτευχθεί ο στόχος της ψηφιακής μετάβασης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σχοινάς.

Το τρίτο στοίχημα είναι να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις

Καθώς οι δημόσιες αν και είναι σημαντικές δεν αρκούν για να καλύψουν το επενδυτικό κενό που παρατηρείται στη χώρα. Από την πλευρά του ο Χριστόφορος Πισσαρίδης, τόνισε πως είναι αισιόδοξος για την πορεία της χώρας, καθώς το Σχέδιο για την Ανάκαμψη της Ελλάδας συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες της χώρας και δεν επιβλήθηκε από τρίτους. Ο ίδιος ανέδειξε τη σημασία εμπλουτισμού των δεξιοτήτων των εργαζομένων, ενώ έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναγκαιότητα να ενισχυθεί η παραγωγικότητα εργασίας.

«Δουλεύουμε πολλές ώρες, αλλά δεν είμαστε παραγωγικοί. Η Ελλάδα είναι χαμηλά στους οικονομικούς δείκτες παραγωγικότητας, πολύ χαμηλότερα από τις δυνατότητές της» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σχοινάς, ενώ σημείωσε πως το επενδυτικό κλίμα διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

 «Χωρίς επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες δεν εξάγει και παραμένεις αντιπαραγωγικός. Πρέπει να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια, να υπάρξει ουσιαστική φορολογική μεταρρύθμιση προς την κατεύθυνση παροχής κινήτρων για επενδύσεις και προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών. Η πράσινη μετάβαση ενδείκνυται για επενδύσεις που παράγουν νέες θέσεις εργασίας και οδηγούν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας», τόνισε ο κ. Σχοινάς.