Το χάλκινο βραβείο στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού των Impact Bite Awards στην κατηγορία «Έργα & Πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Οργανισμοί Δημόσιου Τομέα» έλαβαν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας από κοινού με την εταιρεία cosmoONE.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα των ΑΠΕ, όπως αναφέρει η ΡΑΕ που αναπτύχθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στα τέλη του 2020, ενισχύει τη διαφάνεια και μειώνει δραστικά τη γραφειοκρατία. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η πλήρης διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνολικής διαδικασίας έκδοσης βεβαίωσης παραγωγού.

Μέσω αυτού του πληροφοριακού συστήματος κατέστη εφικτή αρχικά η έκδοση 2.765 Βεβαιώσεων Παραγωγού για συνολική ισχύ 55,3GW.