Γκολέμη Αναστασία Βασιλική

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παράλληλα με το σκέλος των δανείων για επενδύσεις ιδιωτών μέσω εμπορικών τραπεζών και διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης δεν σχετίζεται με μηχανισμούς όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή στο καιρό της πανδημίας.

Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα λειτουργήσει ως αναπνευστήρας σε επιχειρήσεις που επλήγησαν με τον ένα ή άλλο τρόπο από τις συνέπειες της πανδημίας. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ένα παράλληλο ή εναλλακτικό σύστημα χρηματοδότησης μικρομεσαίων που δεν μπορούν να βρουν τραπεζική χρηματοδότηση. Δεν μπορεί να χορηγήσει επιδοτήσεις ούτε και δανεικά.

Τζίρος επιχειρήσεων

Στην επιστρεπτέα προκαταβολή 7 υπέβαλλαν αίτηση 704.604 επιχειρήσεις (περίπου το 64% των επιχειρήσεων της χώρας). Από αυτές 587.335 επιχειρήσεις έχουν έτος ίδρυσης πριν την 1/1/2018 και επομένως τα στοιχεία τζίρου του έτους 2019 είναι αντιπροσωπευτικά.

Για τον υπολογισμό του τζίρου 2019 έχει ληφθεί υπόψη κύκλος εργασιών ΦΠΑ από τις δηλώσεις ΦΠΑ για όσες επιχειρήσεις ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ και τα ακαθάριστα έσοδα από το έντυπο Ε3 του φορολογικού έτους 2019 για όσες επιχείρησες δεν ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ.

Από τις 587.335 επιχειρήσεις, 493.791 είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) και 93.544 νομικά πρόσωπα. Από τις ατομικές επιχειρήσεις μόνο το 19,6% απασχολούσε τουλάχιστον έναν εργαζόμενο την 1/1/2021 και από τα νομικά πρόσωπα το 60,9% των επιχειρήσεων απασχολούσε τουλάχιστον έναν εργαζόμενο την 1/1/2021.

Επιχειρήσεις με κοκκινισμένο ιστορικό

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κατά βάση εταιρείες που στηρίζονται στις δυνατότητες ενός προσώπου, ενός επαγγελματία. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν μπορούν έχοντας ένα κοκκινισμένο ιστορικό να διεκδικούν εκ νέου πρόσβαση στις τράπεζες. Τα χρήματα που διαχειρίζεται το Ταμείο Ανάκαμψης όσο και χρηματοδοτικοί κρατικοί βραχίονες όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ή η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων περνούν μέσα από την τραπεζική αξιολόγηση σε κάθε περίπτωση.

Σήμερα, δυστυχώς ένα μεγάλο κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται πολύ περισσότερο στην επικράτεια της «γκρίζας οικονομίας» όπου κυριαρχεί η φοροδιαφυγή, το φλερτ με τις συναλλαγές που δεν αφήνουν ηλεκτρονικό ή ψηφιακό αποτύπωμα, η επιμονή σε συμπεριφορές που αντιμάχονται τον υγιή ανταγωνισμό, η αδυναμία οποιουδήποτε επενδυτικού και αναπτυξιακού βήματος προς τα εμπρός κλπ.

Η λύση  στο πρόβλημα είναι η απόφαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να κάνουν το απαραίτητο βήμα προσαρμογής στις νέες αυξημένες απαιτήσεις της επιχειρηματικής δράσης.