Άντεξαν οι εισπράξεις φόρων τον Μάρτιο – Συγκυριακή υστέρηση εσόδων λόγω ΤτΕ

Αυξημένες αντοχές δείχνουν οι εισπράξεις του Κρατικού Προϋπολογισμού τον μήνα Μάρτιο 2021, παρά την πανδημία και την εφαρμογή αυστηρών των περιοριστικών μέτρων.

Το πρωτογενές έλλειμμα ύψους 3,424 δισ. ευρώ, ήταν μικρότερο κατά 941 δισ. έναντι του μηνιαίου στόχου. Και η υστέρηση εισπράξεων τον Μάρτιο θεωρείται συγκυριακή γιατί, εάν ληφθεί υπόψη ότι η είσπραξη του μερίσματος της Τράπεζας της Ελλάδος μετατοπίζεται χρονικά σε επόμενο μήνα, τότε τα έσοδα από φόρους εμφανίζονται αυξημένα κατά 70 εκατ. ευρώ ή 2,1% έναντι του στόχου που είχε τεθεί στον Προϋπολογισμό.

Συνολικά για την περίοδο του Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 5,725 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 6,605 δισ. ευρώ
που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021 και ελλείμματος 1,822 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 3,424 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 4,365 δισ. και πρωτογενούς πλεονάσματος 494 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11,497 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 669 εκατ. ευρώ ή 5,5% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 12,481 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 733 εκατ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 10,542 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 326 εκατ. ευρώ ή 3,0% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Πηγή: Πρώτο Θέμα