Επίδομα Παιδιού-Α21: Πότε πληρώνονται όσοι κάνουν νέα αίτηση

Κλείνει σήμερα, Παρασκευή 12 Μαρτίου και ώρα 18:00, η πλατφόρμα Α21 -επίδομα παιδιού- προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της πληρωμής της πρώτης δόσης 2021 η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου, τελευταία ημέρα του μήνα, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ.

Καλούνται επομένως όσοι δεν έχουν υποβάλει ή δεν έχουν οριστικοποιήσει την αίτησή τους, να το πράξουν άμεσα ώστε να τους χορηγηθεί το επίδομα παιδιού. Για να χορηγηθεί το επίδομα Α21, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση η οποία έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Όλες οι πληροφορίες για το επίδομα παιδιού

Το επίδομα παιδιού παρέχεται σε πάνω από 900.000 οικογένειες και αφορά σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο  παιδιά. Καταβάλλεται σε έξι διμηνιαίες δόσεις. H αίτηση για το επίδομα τέκνων (Α21) υποβάλλεται μία φορά ετησίως, από τον Μάρτιο κάθε έτους έως και 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, μέσω της πλατφόρμας Α21 από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ ή της ΗΔΙΚΑ  ΑΕ με χρήση των προσωπικών κωδικών Τaxisnet  των δικαιούχων.

Για φέτος η υποβολή της αίτησης Α21 για το επίδομα τέκνων έχει ανοίξει από τις 25 Φεβρουαρίου 2021 και θα παραμείνει ανοικτή έως 15 Ιανουαρίου του έτους 2022.

Ενδιάμεσα αρκετές φορές και για λίγες μέρες, η πλατφόρμα κλείνει λόγων των προγραμματισμένων σταδιακών πληρωμών προς τους δικαιούχους, χωρίς σε καμία περίπτωση οι δικαιούχοι να χάνουν το δικαίωμά τους να υποβάλουν την αρχική αίτησή τους, αν δεν την έχουν υποβάλει. Απλά οι δικαιούχοι του επιδόματος που θα κάνουν αργότερα την αίτηση, θα εισπράξουν τα ποσά των προηγούμενων μηνών που δικαιούνται όλα μαζί (αναδρομικά).

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που αποκτηθεί τέκνο κατά την διάρκεια του έτους:

-Αν δεν έχει υποβληθεί η αίτηση Α21, τότε υποβάλλεται η αίτηση με την προσθήκη του τέκνου (αναγράφοντας το επώνυμό του και το ΑΜΚΑ του) και για το τέκνο αυτό ο δικαιούχος θα εισπράξει αναλογία επιδόματος.

-Αν έχει υποβληθεί η αίτηση Α21 (λόγω ύπαρξης και άλλων τέκνων), τότε πρέπει να προβεί σε τροποποιητική δήλωση (ηλεκτρονικά) και να προσθέσει το νέο τέκνο (αναγράφοντας το επώνυμό του και το ΑΜΚΑ του).

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών επιδόματος παιδιού για το 2021

-Στις 31 Μαρτίου του 2021 αναμένεται να καταβληθεί η πρώτη διμηνιαία δόση του επιδόματος για το 2021 στους δικαιούχους για όσους θα υποβάλουν αίτηση έως τα μέσα Μαρτίου

-Στις 31 Μαΐου του 2021 αναμένεται να καταβληθεί η δεύτερη διμηνιαία δόση του επιδόματος για το 2021 στους δικαιούχους για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο

-Στις 31 Ιουλίου του 2021 αναμένεται να καταβληθεί η τρίτη διμηνιαία δόση του επιδόματος για το 2021 στους δικαιούχους για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο

-Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2021 αναμένεται να καταβληθεί η τέταρτη διμηνιαία δόση του επιδόματος για το 2021 στους δικαιούχους για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

-Στις 30 Νοεμβρίου του 2021 αναμένεται να πληρωθεί η πέμπτη διμηνιαία δόση του επιδόματος για το 2021 στους δικαιούχους για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

Πριν από την Πρωτοχρονιά πρόκειται να καταβληθεί η τελευταία και έκτη διμηνιαία δόση του επιδόματος για το 2021 στους δικαιούχους. Η πληρωμή αυτή αφορά στους μήνες Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου.

Πηγή: Πρώτο Θέμα