Ανοικτή Δημοπρασία για την ανάθεση του έργου “Κατασκευή Λιμενίσκου Πλωτών Μέσων Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών Λιμενικού Σώματος στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά”, προϋπολογισμού δαπάνης περίπου 3 εκατ. ευρώ, προκήρυξε η διεύθυνση Δημοσίων Ναυτικών Έργων του ΓΕΝ. Η δαπάνη του έργου βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εντός του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/03/2021.

Η σχετική προκήρυξη αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 10:06:55 π.μ.)

Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Φεβρουαρίου είχε αναρτηθεί στη Διαύγεια η προκήρυξη του ΓΕΝ για το έργο “Εγκαταστάσεις Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά”, προϋπολογισμού δαπάνης 6,057 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Capital.gr