Του Τάσου Δασόπουλου

Την αποδοχή του αιτήματος της Ελλάδας να αποπληρώσει πρόωρα 3,3 δισ. ευρώ από το χρέος της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποφάσισε σήμερα το Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM).

Σύμφωνα με τις συμβάσεις δανείων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF) με την Ελλάδα, η πρόωρη αποπληρωμή στο ΔΝΤ έχει ως αποτέλεσμα ένα αναλογικό ποσό των δανείων του ESM και του EFSF να καθίσταται αμέσως οφειλόμενο και πληρωτέο. Η παραίτηση που χορηγείται από τον ESM και το EFSF σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα υποχρεωθεί να προβεί σε πρόωρη αποπληρωμή σε κανένα από τα ιδρύματα.

Στην πραγματικότητα το Δ.Σ. του μηχανισμού αποδέχθηκε να μην ενεργοποιήσει την ρήτρα του προτιμηναίου πιστωτή της Ελλάδας και να απαιτήσει μαζί με το ΔΝΤ να αποπληρωθεί στον ESM και τον προκάτοχό του EFSF ίσο ποσοστό από χρέος της Ελλάδας που φτάνει συνολικά τα 260 δισ. ευρώ. Με δεδομένο ότι η πρόωρη αποπληρωμή των 3,3 δισ.προς το ΔΝΤ καλύπτει το 65% της οφειλής της Ελλάδας προς το ταμείο χωρίς την σημερινή έγκριση η Ελλάδα θα καλούνταν να καταβάλει και 104,5 δισ. ευρώ προς τον ΕΜΣ και το ΕΤΧΣ.

“Χάρη στην παραίτηση που εγκρίθηκε σήμερα, η Ελλάδα θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή στο ΔΝΤ. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά της χώρας, χάρη στη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Θα ενισχύσει επίσης την εμπιστοσύνη της αγοράς στην Ελλάδα, καθώς ακολουθεί τις χώρες του προγράμματος ESM / EFSF, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο, οι οποίες έχουν αποπληρώσει τα δάνεια του ΔΝΤ εκ των προτέρων. Ο ESM και το EFSF είναι ο μακροπρόθεσμος εταίρος της Ελλάδας και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να εφαρμόσει πολιτικές που ενισχύουν την ανάπτυξη και διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του χρέους – αυτό είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον μας “, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ESM και CEO του EFSF Klaus Regling

Στις 8 Φεβρουαρίου 2021, η ελληνική κυβέρνηση έστειλε επίσημα αιτήματα στον ΕΜΣ και το EFSF προτείνοντας πρόωρη αποπληρωμή μέρους των εκκρεμών δανείων του στο ΔΝΤ, ύψους περίπου 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ (περίπου το 65% του εκκρεμούς δανείου στο ΔΝΤ). Αυτή θα είναι η δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή της Ελλάδας στο ΔΝΤ, μετά την αποπληρωμή 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Νοέμβριο του 2019.

Πηγή: Capital.gr