Του Λεωνίδα Στεργίου

Την περίοδο αποδοχής μη δεσμευτικών προσφορών από διεθνείς επενδυτές ολοκληρώνει αυτές τις μέρες η Εθνική Τράπεζα, για την πώληση κόκκινων δανείων ύψους 6,1 δισ. ευρώ του σχεδίου με την κωδική ονομασία Frontier. Η πώληση γίνεται μέσω τιτλοποίησης δανείων του 60% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Εθνικής Τράπεζας, προχωρώντας σε σημαντική μείωση των κόκκινων δανείων στο 15% των συνολικών χορηγήσεων. Μάλιστα, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι δάνεια με εξασφάλιση και υψηλής αξιολόγησης, με αποτέλεσμα, σχεδόν το μισό πρόγραμμα τιτλοποίησης να καλύπτεται από εγγύηση του Δημοσίου κατά 100%.

Στα τέλη Ιανουαρίου, η Εθνική Τράπεζα κατέθεσε την αίτηση για την υπαγωγή της τιτλοποίησης στο πρόγραμμα Ηρακλής, ενώ την περασμένη εβδομάδα ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, μετά την πιστοληπτική αξιολόγηση των δανείων και την έγκριση της αίτησης για εγγύηση 3,31 δισ. ευρώ για τα δάνεια υψηλής εξασφάλισης (senior), η Εθνική Τράπεζα ολοκληρώνει την περίοδο μη δεσμευτικών προσφορών από επενδυτές, πιθανότητα μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι δεσμευτικές προσφορές από όπου θα προκύψουν οι προτιμητέοι επενδυτές ή ο προτιμητέος επενδυτής. Η μεταβίβαση των δανείων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος τριμήνου. Στη συνέχεια, ο επενδυτής ή οι επενδυτές που θα αγοράσουν τα δάνεια αυτά θα πρέπει να αναθέσουν τη διαχείρισή τους σε μια εταιρεία διαχείρισης δανείων.

Η ανάθεση σε εταιρεία διαχείρισης αποτελεί μία από τις διαφορές της τιτλοποίησης της Εθνικής Τράπεζας, σε σχέση με εκείνες των Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank. Οι τελευταίες τρεις συνδυάστηκαν με τραπεζικό μετασχηματισμό (hive-down) για την ανάδειξη υπεραξιών, αποτελεσματικότερο επιχειρηματικό μοντέλο και προστασία των κεφαλαίων τους. Επίσης, συνοδεύτηκαν από το λεγόμενο carve-out, δηλαδή την πώληση του τμήματος ή της θυγατρικής που είχαν για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων σε άλλο fund (μαζί με προσωπικό και τα δάνεια).

Η Εθνική Τράπεζα δεν διαθέτει δική της εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων, επομένως, ο επενδυτής, δηλαδή ο αγοραστής του Frontier θα αναθέσει με τη σειρά του τη διαχείριση σε άλλη ή άλλες εξειδικευμένες εταιρείες. Υπό αυτή την έννοια, η τιτλοποίηση της Εθνικής Τράπεζας πρόκειται να ενισχύσει άμεσα το βάθος της δευτερογενούς αγοράς τιτλοποιημένων δανείων που σήμερα ανέρχεται σε περίπου 100 δισ. Οι εταιρείες διαχείρισης εκτιμούν ότι ύστερα από την Εθνική και μέχρι το τέλος του έτους, το βάθος της αγοράς θα αγγίζει τα 110 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το hive-down, η Εθνική Τράπεζα επέλεξε να μην προχωρήσει στη διαδικασία διάσπασης της τραπεζικής δραστηριότητας, τη δημιουργία νέας τράπεζας και την ένταξή της ως θυγατρική σε μια νέα εταιρεία συμμετοχών. Όπως εξηγούν τραπεζικές πηγές, αναλυτές και επενδυτές που παρακολούθησαν την πρόσφατη παρουσίαση της τράπεζας, ο βασικός λόγος είναι η ποιότητα του χαρτοφυλακίου που τιτλοποιείται, σε συνδυασμό με την υψηλή κεφαλαιοποίηση της τράπεζας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στους αναλυτές, το Frontier τιτλοποιεί το 60% των σημερινών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (μη εξυπηρετούμενα δάνεια και αυτά που τείνουν να κοκκινίσουν), συνολικής λογιστικής αξίας 6,1 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 77% των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων, δηλαδή χορηγήσεων με εξασφάλιση ακινήτου. Σημειώνεται ότι σχεδόν το 90% των δανείων έχουν εξασφάλιση κάποιο ακίνητο. Η πώληση των δανείων αυτών θα μειώσει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των χορηγήσεων κάτω του 15%. Η όποια ζημιά από την πώληση των δανείων (διαφορά λογιστικής αξίας και τρέχουσας τιμής) έχει προβλεφθεί ήδη να απορροφηθεί από την κερδοφορία της τράπεζας.

Από τα 6,1 δισ. ευρώ, το 77% είναι στεγαστικά δάνεια, το 5% καταναλωτικά και το 18% επιχειρηματικά προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για 190.000 δάνεια από 80.000 δανειολήπτες. Έτσι, το γεγονός ότι άνω της μισής τιτλοποίησης καλύπτεται από εγγύηση του Δημοσίου (με μηδενική στάθμιση κινδύνου στα κεφάλαιά της) και το ότι το 90% των δανείων έχουν εξασφάλιση ακίνητο, θεωρείται ότι η επίπτωση στα κεφάλαια και την κερδοφορία θα είναι περιορισμένη. Αντίθετα, η ελάφρυνση από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και η απελευθέρωση κεφαλαίων για ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας θα είναι μεγαλύτερη.

Υπενθυμίζεται ότι πρώτη ξεκίνησε το πρόγραμμα τιτλοποιήσεων Ηρακλής η Eurobank με 7,5 δισ. ευρώ και ακολούθησαν Τράπεζα Πειραιώς (7 δισ. ευρώ) και Alpha Bank (10,8 δισ.). Οι συναλλαγές των τιτλοποιήσεων από Eurobank και Alpha Bank ολοκληρώθηκαν. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ολοκληρώσει τη συναλλαγή του πρώτου μέρους των 1,9 δισ. ευρώ και αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωση της συναλλαγής για το δεύτερο τμήμα των 5 δισ. (σχέδιο Vega).

Σύμφωνα με πηγές του οικονομικού επιτελείου, η Τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει σε δύο ακόμη τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων των 7 δισ. ευρώ έκαστη (μία εντός του 2021 και η δεύτερη εντός του 2022), ενώ η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον της για επίσης 7 δισ. ευρώ στο πρόγραμμα Ηρακλής 2. Αντίστοιχο, ενδιαφέρον έχει εκφραστεί από Alpha Bank και Eurobank.

Πηγή: Capital.gr