Η ΕΚΤ προχώρησε σήμερα σε σημαντικές αγορές ομολόγων οδηγώντας στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων των χρεογράφων, κάτι που έγινε αισθητό στην ελληνική αγορά ομολόγων.

Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου υποχωρεί κατά 7,23% σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή και διαμορφώνεται στο 1,032%.

Η απόδοση του ελληνικού πενταετούς ομολόγου υποχωρεί κατά 31,71% σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή και διαμορφώνεται στο 0,176%.

Η απόδοση του ελληνικού 15ετούς ομολόγου υποχωρεί κατά 7,17% σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή και διαμορφώνεται στο 1,33%.

Πάντως, παρά την παρέμβαση της ΕΚΤ, το spread, ήτοι η διαφορά απόδοσης μεταξύ του γερμανικού και του ελληνικού ομολόγου αναφοράς παραμένει στις 138 μονάδες βάσης, ήτοι στα υψηλότερα επίπεδα από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.

Καθώς το κόστος κρατικού δανεισμού λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την τιμολόγηση των δανείων τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο προς και τους καταναλωτές, κάθε αύξηση των αποδόσεων αποτυπώνεται στην πραγματική οικονομία,

 

Για το λόγο αυτό και η ΕΚΤ προχώρησε σήμερα στην ηχηρή παρέμβασή της, χρησιμοποιώντας την ευελιξία του έκτακτου προγράμματος αγοράς ομολόγων κατά της πανδημίας (PEPP).

Πηγή: CNN Greece