Πρόσθετα κεφάλαια ύψους 1,9 δισ. δολαρίων, αύξηση των εσόδων του δημοσίου αλλά και των πόρων προς την τοπική κοινωνία και πρόσθετες θέσεις εργασίας φέρνει η νέα επενδυτική συμφωνία για τα μεταλλεία χρυσού στη ΒΑ Χαλκιδική.

Μετά από 17 χρόνια που μεσολάβησαν από την αρχική σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της Ελληνικός Χρυσός (100% θυγατρική της Eldorado Gold), η τροποποιημένη συμφωνία, που άμεσα πρόκειται να προωθηθεί για κύρωση από τη βουλή, θέτει τις βάσεις για την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων σε Σκουριές, Ολυμπιάδα και Μαύρες Πέτρες-Στρατώνι, στη ΒΑ Χαλκιδική. Πρόκειται ως εκ τούτου ως μια από τις ιστορικά μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, που θα την καταστήσει κορυφαία χώρα-παραγωγό χρυσού στην Ευρώπη.

Τα μεγέθη της επένδυσης
Τα οφέλη που προκύπτουν από το αναβαθμισμένο επενδυτικό σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας κατά τη διάρκεια ζωής τους, η οποία επίσης επεκτείνεται σε περισσότερα από 25 έτη (έναντι 18 ετών που ίσχυε στο προηγούμενο πλαίσιο) είναι τα εξής:

–  1,9 δισ. δολαρίων επιπλέον επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, που προστίθενται στο 1,4 δις.δολαρίων που ήδη έχουν επενδυθεί.

– Προσθήκη 1.400 νέων θέσεων εργασίας και επιπλέον 900 κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, που αυξάνουν συνολικά σε 3.000 τις άμεσες θέσεις απασχόλησης στα μεταλλεία. Παράλληλα εκτιμάται ότι αυξάνουν σε 5.000 οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, με προτεραιότητα στο εργατικό δυναμικό του Δήμου Αριστοτέλη.

– Το ελληνικό δημόσιο εκτιμάται ότι θα εισπράξει 2 δισ. ευρώ από φόρος εισοδήματος, τις  κοινωνικές εισφορές αλλά και τα μεταλλευτικά δικαιώματα.

-Τα έσοδα από τα μεταλλευτικά τέλη για το κράτος και την τοπική κοινωνία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 191 εκατ.ευρώ, καθώς προβλέπεται  10% αύξηση των τελών από τα ισχύοντα στον μεταλλευτικό κλάδο και υπολογισμός τους στην συνολική ποσότητα των περιεχομένων μετάλλων.

– Επιπλέον η  εκτιμώμενη αξία των αγορών αγαθών και υπηρεσιών από Έλληνες προμηθευτές εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 3,5 δισ. ευρώ.

– Στο πλαίσιο της επένδυσης θα δαπανηθούν 70 εκατ. ευρώ για έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

– Επιπλέον, προβλέπεται σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου στις Σκουριές με τη Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική (BAT) της Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων και άλλων βέλτιστων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ελληνικός Χρυσός: Οι νέοι όροι της μεγάλης άμεσης ξένης επένδυσης στα μεταλλεία Κασσάνδρας

Η ακτινογραφία των εργασιών
Η Ελληνικός Χρυσός  δρομολογεί βασικές τεχνικές εργασίες στο έργο των Σκουριών, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων εργασιών στον σχεδιασμό του έργου και αναθεωρήσεις στη μελέτη σκοπιμότητας για την εκτίμηση του ύψους των απαιτούμενων επενδύσεων. Έχει ήδη υποβληθεί στο Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος ο φάκελος για την έγκριση της εφαρμογής της μεθόδου Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων και η έγκριση αναμένεται με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του φακέλου από το αρμόδιο υπουργείο. Επιπλέον, εξελίσσεται η διερεύνηση για την εξασφάλιση συγχρηματοδότησης στο έργο των Σκουριών. Μόλις ξεκινήσουν εκ νέου, οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2,5 χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο των Σκουριών αφορά στην εκμετάλλευση του υψηλής ποιότητας πορφυριτικού κοιτάσματος χρυσού-χαλκού, που επί του παρόντος είναι κατά το ήμισυ κατασκευασμένο και βρίσκεται σε καθεστώς συντήρησης. Το έργο αναμένεται να λειτουργήσει για περίπου 23 χρόνια με βάση τα τρέχοντα αποθέματα, αρχικά ως συνδυασμός επιφανειακής και υπόγειας εκμετάλλευσης, και στην συνέχεια αποκλειστικά με υπόγεια εκμετάλλευση.

Συνεχίζεται παράλληλα η αξιοποίηση του μεταλλείου χρυσού-αργύρου-μολύβδου-ψευδαργύρου στην Ολυμπιάδα, το οποίο η Ελληνικός Χρυσός εκσυγχρόνισε και έθεσε εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία στα τέλη του 2017. Το μεταλλείο παρήγαγε πάνω από 58.000 ουγγιές χρυσού το 2020, ενώ ο τρέχων σχεδιασμός της εταιρείας προβλέπει αύξηση της παραγωγής σε περίπου 65.000 και 70.000 ουγγιές χρυσού ετησίως έως το 2023. Βάσει των σημερινών αποθεμάτων, το Μεταλλείο Ολυμπιάδας έχει εκτιμώμενη διάρκεια ζωής 21 ετών.

Σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση στο Στρατώνι- Μαύρες Πέτρες προβλέπεται πρόσθετη επένδυση 57 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών. Σχεδιάζονται διερευνητικές γεωτρήσεις για νέα κοιτάσματα, που θα αυξήσουν την παραγωγή του μεταλλείου, αλλά και επέκταση του υπόγειου μεταλλείου, αναβάθμιση του εργοστασίου κατεργασίας και νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και φόρτωσης στο Στρατώνι και το Καρακόλι.

Επιπλέον, εξετάζεται η αναβάθμιση και η επέκταση της χωρητικότητας του λιμένα Στρατωνίου, με προοπτική μετατροπής του σε εξαγωγικό κόμβο προς τις διεθνείς αγορές, αλλά και σε μια κληρονομιά για τον τόπο, ως νευραλγική υποδομή για άλλες χρήσεις μετά το πέρας της μεταλλευτικής ανάπτυξης.

Πηγή: Capital.gr