«Η Αρχαία Ολυμπία, κοιτίδα της γης της φλόγας – που για εμάς είναι η Δυτική Ελλάδα – αποτελεί την κορωνίδα των θησαυρών του τόπου μας και ένα κορυφαίο σύμβολο του ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού που όλοι οφείλουμε να λάμπει πολύ δυνατά, εντός και εκτός Ελλάδας» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, με αφορμή την απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» του έργου «Αποκάλυψη και Ανάδειξη Γυμνασίου Αρχαίας Ολυμπίας – Β Φάση» που υπέγραψε ο ίδιος.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 603.573,12 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Πρόκειται για ένα ακόμα έργο που αποσκοπεί στην αποκατάσταση του αρχαίου Γυμνασίου και το οποίο περιλαμβάνει δύο υποέργα: Το πρώτο αφορά την αποκάλυψη και ανάδειξη επιπλέον τμήματος της ανατολικής στοάς καθώς και τμήματος της εσωτερικής αυλής του αρχαίου Γυμνασίου, ενώ το δεύτερο υποέργο αφορά την αποκατάσταση / αναστήλωση των κιόνων της ανατολικής στοάς, στοχεύοντας στην αναστύλωση και διευθέτηση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών που αποκαλύφθηκαν με τις ανασκαφικές εργασίες της χρονικής περιόδου 2013-2015.

Το αρχαίο Γυμνάσιο είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας, το οποίο ήταν χώρος προπόνησης, σωματικής προετοιμασίας και ψυχικής καλλιέργειας των αθλητών, το οποίο ήταν άμεσα συνδεδεμένο με το αθλητικό ιδεώδες του Ολυμπισμού.

Η πρώτη φάση ανασκαφής του Γυμνασίου, στον αρχαιολογικό χώρο Ολυμπίας, ξεκίνησε από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο κατά τα έτη 1878-1880. Την περίοδο αυτή αποκαλύφθηκαν το πρόπυλο του Γυμνασίου, η νότια στοά και τμήμα της ανατολικής στοάς. Το 1936 αποκαλύφθηκαν επιπλέον τμήματα της ανατολικής και βόρειας στοάς. Το 1999 το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής τομής που πραγματοποίησε στη δυτική όχθη του ποταμού Κλαδέου αποκάλυψε θεμέλια και τμήματα κιόνων, τα οποία ακολουθούν παράλληλη πορεία προς την ανατολική στοά, και θα πρέπει να ταυτίζονται με το δυτικό όριο του Γυμνασίου.

Το 2013 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η συνέχιση της αποκάλυψης – ανάδειξης του αρχαίου Γυμνασίου που έφερε στο φως 50 μ. της στοάς επιπλέον από το ήδη αποκαλυφθέν τμήμα του.

Πηγή: naftemporiki.gr