Το δρόμο για την επανεκκίνηση μιας από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, ύψους 1,9 δισ. δολαρίων, η οποία θα δημιουργήσει 3.000 νέες θέσεις εργασίας ανοίγει η νέα επενδυτική συμφωνία μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και της ελληνικής κυβέρνησης.

Η νέα συμφωνία τροποποιεί την απαρχαιωμένη πλέον αρχική σύμβαση, που είχε συναφθεί πριν από 17 χρόνια, φέρνοντας πολλαπλά οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Έτσι, η Ελληνικός Χρυσός (100% θυγατρική της Eldorado Gold) προχωρά τις επενδύσεις ύψους 1,9 δισ. δολαρίων που έχει σχεδιάσει για την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων σε Σκουριές, Ολυμπιάδα και Μαύρες Πέτρες-Στρατώνι, στη Βορειοανατολική Χαλκιδική.

Πολλαπλά οφέλη

Η υπογραφή της συμφωνίας και η επανεκκίνηση των επενδύσεων φέρνει πολλαπλά οφέλη για ολόκληρη την περιοχή αλλά και ευρύτερα για την οικονομία. Και αυτό γιατί, στην περίπτωση του Ελληνικού Δημοσίου, η λειτουργία των μεταλλείων συνεπάγεται σημαντικά αυξημένα έσοδα από φόρους και μεταλλευτικά τέλη, σημαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών με συνακόλουθη εισροή συναλλάγματος και ενδυνάμωση του εγχώριου μεταλλευτικού κλάδου.

Αντίστοιχα σημαντικά είναι τα οφέλη για τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη, καθώς η συμφωνία θα δημιουργήσει έως και 3.000 επιπλέον θέσεις εργασίας στην περιοχή αλλά και ενισχυμένη κοινωνική στήριξη. Αντίστοιχα, διασφαλίζεται μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα αλλά και θέσπιση ενός σταθερού και διαφανούς πλαισίου για την πορεία της αδειοδότησης των έργων.

https://youtu.be/rATLk2fOw28

Αναλυτικά, τα οφέλη που προκύπτουν από το αναβαθμισμένο επενδυτικό σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας είναι τα εξής:

$1,9 δισ. επιπλέον επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας.
1.400 νέες θέσεις εργασίας και επιπλέον 900 κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών – Συνολικά 3.000 άμεσες θέσεις εργασίας· 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, με προτεραιότητα στο εργατικό δυναμικό του Δήμου Αριστοτέλη.
€2 δισ. έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο (φόρος εισοδήματος και κοινωνικές εισφορές, μεταλλευτικά δικαιώματα).
191+ εκ. έσοδα από τα μεταλλευτικά τέλη για το κράτος και την τοπική κοινωνία – 10% αύξηση των τελών από τα ισχύοντα στον μεταλλευτικό κλάδο και υπολογισμός των στην συνολική ποσότητα των περιεχομένων μετάλλων.
€3,5 δισ. εκτιμώμενη αξία των αγορών αγαθών και υπηρεσιών από Έλληνες προμηθευτές.
€70 εκ. για έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.
Σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου στις Σκουριές με τη Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική (BAT) της Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων και άλλων βέλτιστων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Επέκταση της διάρκειας ζωής των μεταλλείων σε 25+ έτη από 18.
Τι προβλέπει το επενδυτικό σχέδιο
Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται και προκύπτουν από το νέο, αναβαθμισμένο επενδυτικό σχέδιο που περιλαμβάνει η συμφωνία και το οποίο προβλέπει:
Ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου των Σκουριών και μετάβασή του σε φάση παραγωγής.
Αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του μεταλλείου της Ολυμπιάδας στους 650.000 τόνους ετησίως, από 400.000 τόνους σήμερα.
Αναβάθμιση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Στρατωνίου, που θα επιτρέψει τις εξαγωγές των παραγομένων προϊόντων σε χύδην μορφή.
Περαιτέρω επενδύσεις στην γεωλογική έρευνα στην περιοχή του μεταλλείου Μαύρων Πετρών-Στρατωνίου.
Δέσμευση για διερεύνηση εναλλακτικών μεθόδων μεταλλουργικής κατεργασίας του συμπυκνώματος πυριτών Ολυμπιάδας, που θα εξασφαλίζουν περιβαλλοντική, λειτουργική και οικονομική αποδοτικότητα.

Πηγή: CNN Greece