Του Λεωνίδα Στεργίου

Η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για “κακή τράπεζα” βρίσκει σύμφωνη την Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ). Σύμφωνα με την Ένωση, η δημιουργία Εταιρείας Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού (ACM) που έχει προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος θα διευρύνει περαιτέρω την περίμετρο των υπό διαχείριση δανείων.

Ήδη, η δευτερογενής αγορά δανείων αναμένεται φέτος να ξεπεράσει τα 100 δισ. και πιθανότατα να φτάσει τα 110 δισ. μέχρι τέλος του έτους λόγω των νέων τιτλοποιήσεων που δεν έχουν ακόμα περάσει στην αγορά, με μεγαλύτερο κομμάτι να αφορά το πρόγραμμα Frontier της Εθνικής Τράπεζας, ύψους 6,1 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του Ηρακλή 1.

Σημειώνεται ότι ορισμένες από τις ήδη ανακοινωμένες τιτλοποιήσεις, ακόμα κι αν δεν έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή, έχουν μεταφερθεί ή βρίσκονται ήδη υπό διαχείριση, συνεπώς το συνολικό ποσό της αγοράς δεν αλλάζει (πρόκειται για μεταφορά από ένα χαρτοφυλάκιο σε άλλο).

Η πρόταση για “κακή τράπεζα” της Τράπεζας της Ελλάδος, την οποία ο διοικητής της κ. Γιάννης Στουρνάρας έχει ήδη θέσει υπόψη στο υπ. Οικονομικών, την κυβέρνηση, τις τράπεζες και τους φορείς της αγοράς, εντάσσεται στο πλαίσιο των συστάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εποπτικό βραχίονα της ΕΚΤ για συστημική λύση των κόκκινων δανείων, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και στην ενίσχυση της ποιότητας των κεφαλαίων, όπως επεσήμανε πρόσφατα σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής του SSM, Ανδρέα Ενρία.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η πρότασή της εξασφαλίζει ταυτόχρονη μείωση των κόκκινων δανείων και των απαιτήσεων από αναβαλλόμενη φορολογία. Οι απαιτήσεις από αναβαλλόμενο φόρο αυξάνονται ως ποσοστό των κεφαλαίων των τραπεζών κυρίως λόγω της “ζημίας” που προκύπτει από τις χαμηλότερες τιμές των τιτλοποιήσεων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το ποσοστό του αναβαλλόμενου φόρου ανέρχεται σε 55% των κεφαλαίων των τραπεζών και αναμένεται να φτάσει το 75%, σύμφωνα με την τράπεζα της Ελλάδος, λειτουργώντας εις βάρος της ποιότητας των κεφαλαίων.

Η κεντρική τράπεζα πιστεύει ότι η “κακή τράπεζα”, στο πλαίσιο της πρότασης της Κομισιόν για δημιουργία πανευρωπαϊκού δικτύου εθνικών ACM, θα μπορούσε να λειτουργήσει μαζί με το πρόγραμμα τιτλοποιήσεων Ηρακλής, απορροφώντας συνολικά κόκκινα δάνεια 40 δισ. ευρώ.

Πώς μπορεί να λειτουργήσει τώρα
Σε ό,τι αφορά πιο συγκεκριμένα στα κόκκινα δάνεια της πανδημίας, τα οποία υπολογίζει σε 8 δισ. με 10 δισ. ευρώ (έναντι περίπου 5-6 δισ., σύμφωνα με πηγές του υπ. Οικονομικών και εκτιμήσεις τραπεζών), η πρόταση της ΤτΕ συνοπτικά προτείνει:

Πρώτον, τη μεταφορά σε ποσοστό μέχρι το 100% των κόκκινων δανείων (υφιστάμενων και νέων που θα προκύψουν λόγω πανδημίας) στην Εταιρεία Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού ή ACM) που έχει προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Δεύτερον, την αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών των τραπεζών και συμμετοχή τρίτων στους τομείς διαχείρισης των κόκκινων δανείων, δεδομένου ότι προβλέπει τη μεταφορά των υφιστάμενων σχέσεων παράλληλα με το απόθεμα των καθυστερήσεων στην AMC.

Τρίτον, την κατάρτιση συναλλαγών τιτλοποιήσεων αμιγώς με όρους αγοράς με τη διάθεση του μεγαλύτερου τμήματος των υπό έκδοση τίτλων σε επενδυτές, επιταχύνοντας την εξυγίανση των τραπεζών.

Τέταρτον, τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της αποζημίωσης που λαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο, σε αντιστάθμιση για τη χορήγηση εγγύησης. Αυτό προτείνεται να γίνει ως εξής:

Με τη μορφή φορολογικών εσόδων σχετιζόμενων με το ύψος της ονομαστικής αξίας των υπό μεταφορά κόκκινων δανείων προς την AMC.

Με ταμειακή μορφή μέσω ενός σταθερού επιτοκιακού εσόδου υπολογισμένου επί του ποσού της ονομαστικής χορηγηθείσας εγγύησης.

Με τη μορφή τίτλων από τις τιτλοποιήσεις. Αυτή η πηγή εσόδων αποσκοπεί στη λήψη από το Δημόσιο της όποιας πιθανής υπεραξίας από την υπεραπόδοση στο επίπεδο του ποσοστού εισπράξεων (collection rate) των τιτλοποιημένων απαιτήσεων.

Πέμπτον, τον προσδιορισμό ενδεχόμενων ζημιών που σχετίζονται με το υφιστάμενο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων καταλογίζονται στις τράπεζες και καλύπτονται αποκλειστικά από αυτές και όχι από τον Έλληνα φορολογούμενο.

Έκτον, την ανάλωση, για την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών, το τμήμα των εποπτικών τους κεφαλαίων το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο την αναβαλλόμενη οριστική και εκκαθαρισμένη φορολογική απαίτηση (DTC), με την ενεργοποίηση μηχανισμού συμψηφισμού με ενδεχόμενες ζημίες, και όχι το τμήμα των λοιπών στοιχείων του Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1).

Έβδομο, τη διευκόλυνση του τραπεζικού συστήματος με τη χορήγηση της δυνατότητας σταδιακής καταβολής του κόστους εξυγίανσης σε βάθος πενταετίας, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο ώστε να διαμορφωθεί ένας ομαλός οδικός χάρτης επαναφοράς σε διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και συνεπώς και λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.

Όγδοο, την απελευθέρωση χρηματοδοτικών και φυσικών πόρων, είτε αυτοί σχετίζονται με εμπράγματες εξασφαλίσεις, που θα αξιοποιηθούν από βιώσιμες οικονομικές μονάδες, είτε μέσω της αναδιανομής πόρων από τον τραπεζικό τομέα στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αναπτυξιακών τάσεων της πραγματικής οικονομίας.

Πηγή: Capital.gr