Μέχρι τις 15 Μαρτίου ισχύει η πλήρης προστασία από πλειστηριασμούς και αναγκαστικές εκτελέσεις, όπως συμφώνησαν θεσμοί και κυβέρνηση, στο πλαίσιο της τελευταίας αξιολόγησης και της έναρξης του νέου πτωχευτικού νόμου που ισχύει από 1η Ιουνίου.

Ωστόσο, λόγω της κρίσης από την πανδημία και το πλήγμα που έχουν ήδη δεχθεί μεγάλες κοινωνικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ομάδες, υπήρξε μία συμβιβαστική λύση για μεταβατική περίοδο από 16 Μαρτίου μέχρι 31 Μαΐου. Η μεταβατική περίοδος προστασίας από πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας θα αφορά μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες που έχουν πληγεί από την πανδημία και οικονομικά ευάλωτες ομάδες. Από 1η Ιουνίου παύει η προστασία της μεταβατικής περιόδου και όλες οι περιπτώσεις φυσικών και νομικών προσώπων θα εμπίπτουν στις διατάξεις του νέου πτωχευτικού για συνολική ρύθμιση χρεών ή πτώχευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες και με βάση τα δεδομένα που είχαν συγκεντρωθεί από τους αρμόδιους φορείς, τα κριτήρια για να εμπίπτει κάποιος στην προσωρινή προστασία αποτελούν η μείωση των εισοδημάτων το 2020, η εργασιακή κατάσταση, η κινητή και ακίνητη περιουσία και το ύψος της οφειλής με τους τόκους. Τα κριτήρια αυτά θα περιληφθούν σε σχετικό νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, ωστόσο είναι πιθανό τα ποσοτικά κριτήρια να μεταβληθούν λαμβάνοντας τις νέες συνθήκες και το τρίτο κύμα της πανδημίας.

Μέχρι στιγμής, η διαδικασία και τα κριτήρια για την προσωρινή προστασία είναι τα εξής:

1. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει αίτηση μέχρι τις 15 Μαρτίου προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά του για παράταση της προστασίας στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους. Σημειώνεται ότι η πρώτη φάση του νέου πτωχευτικού θα ξεκινήσει την 1η Μαρτίου για επιχειρήσεις και άτομα με επιχειρηματική δραστηριότητα και τζίρο άνω των 700.000 ευρώ και περιουσία άνω των 350.000 ευρώ, αλλά με αίτηση σε δικαστήριο. Από 1η Ιουνίου ξεκινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους και η πλήρης εφαρμογή του νέου πτωχευτικού για όλες τις κατηγορίες.

2. Με την αίτηση συνεπάγεται άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου για Ελλάδα και εξωτερικό του ιδίου και των ατόμων της οικογένειας (σύζυγος, παιδιά) και άδεια για διασταύρωση στοιχείων μεταξύ τραπεζών, Δημοσίου και άλλων αρχών.

3. Άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι, οι οποίοι έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση.

4.Ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα.

5. Όσοι έλαβαν ενίσχυση μέσω επιστρεπτέας προκαταβολής ή μέσω του μέτρου “Συν-Εργασία”.

6. Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με μείωση εισοδημάτων από 10% έως 30% το 2020 (ανάλογα με το ύψος του μισθού) και έχουν λάβει κάποιας μορφής οικονομικής ενίσχυσης.

7. Ελεύθεροι επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα που παρουσίασαν μείωση εισοδημάτων το 2020 κατά 20% και έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση.

8. Φυσικά πρόσωπα εταίροι εταιρειών των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με απόφαση της κυβέρνησης λόγω της πανδημίας.

9. Η συνολική οφειλή προς τις τράπεζες με τους τόκους δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.

10. Η αξία του ακινήτου (α’ κατοικία) να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.

11.Το ατομικό-οικογενειακό εισόδημα να ανέρχεται μέχρι 24.000 ευρώ συν 18.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και 5.000 για κάθε παιδί (με ανώτατο όριο τα 3 παιδιά).

12. Οι καταθέσεις και οι επενδύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό να μην ξεπερνούν τα 40.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι στις οικονομικές ενισχύσεις περιλαμβάνεται και η τυχόν εννεάμηνη επιδότηση δανείων με το πρόγραμμα Γέφυρα.

Πηγή: Capital.gr