Του Λεωνίδα Στεργίου

Πραγματοποιήθηκε η τακτική συνάντηση της Τρίτης στο υπ. Οικονομικών με τους επικεφαλείς των τραπεζών και εκπροσώπους εταιρειών διαχείρισης και άλλων φορέων. Όπως κάθε Τρίτη (και Παρασκευή) γίνεται μία ενημέρωση σχετικά με τη ρευστότητα του συστήματος, ανταλλαγή απόψεων για θεσμικά θέματα, αλλά και συζήτηση για την πρόοδο ήδη δρομολογημένων αποφάσεων.

Όπως είχε αποκαλύψει το Capital.gr την περασμένη εβδομάδα, ο αρμόδιος υφυπουργός για το χρηματοπιστωτικό σύστημα κ. Γιώργος Ζαββός, ύστερα από τις συναντήσεις τον τελευταίο μήνα και μετά συνεννόηση με DGCom (Κομισιόν) και ESM, επιβεβαίωσε στους τραπεζίτες σήμερα ότι το βελτιωμένο πλαίσιο για τον Ηρακλή 2 θεωρείται πλέον δρομολογημένο και ότι ο δεύτερος γύρος τιτλοποιήσεων θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν.

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, το βελτιωμένο πλαίσιο θα περνούσε από τη Βουλή εντός του μήνα ή μέχρι τέλη Μαρτίου προκειμένου να ξεκινήσει ο Ηρακλής 2 από 1η Μαΐου με διάρκεια 18 μήνες, ύψος τιτλοποιήσεων κόκκινων δανείων 32 δισ. και εγγύηση ελληνικού δημοσίου για τα senior δάνεια ύψους 12 δισ. Οι τράπεζες έχουν ήδη ανακοινώσει τα ποσά με τα οποία θα συμμετέχουν (Πειραιώς: 7 δισ. το 2021, 7 δισ. το 2022, Εθνική: 7 δισ., Alpha Bank και Eurobank με 5-6 δισ. η μία μέχρι τέλος του 2022).

Ωστόσο, το πρόγραμμα Ηρακλής 1 λήγει στις 10 Απριλίου και οι τράπεζες ζήτησαν από το υπ. Οικονομικών να εξετάσει τυχόν επίσπευση για τον Ηρακλή 2, αν είναι δυνατόν να ξεκινήσει στις 11 Απριλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ζαββός συμφώνησε με τις τράπεζες και σημείωσε ότι η πρόθεση του οικονομικού επιτελείου είναι η παράταση του προγράμματος Ηρακλή (Ηρακλης 2) όσο το δυνατόν γρηγορότερα και ότι το μόνο που μπορεί να καθυστερήσει είναι τα διαδικαστικά της Κομισιόν και η νομοθεσία. Οι τράπεζες θέλουν αφενώς να προχωρήσουν στην αποαναγνώριση κόκκινων δανείων και να φτάσουν τους δείκτες καθυστέρησης κάτω του 5%, αφετέρου θέλουν να περάσουν το μήνυμα στις αγορές ότι θέλουν και μπορούν να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία την περίοδο που αναμένονται τα ποσά από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Διευκρινίζεται ότι αν ο Ηρακλής 2 ήταν αντιγραφή του Ηρακλή 1, τότε θα μπορούσε να ξεκινήσει άμεσα. Όμως, όπως είχε αναφέρει το Capital.gr την περασμένη εβδομάδα, ο Ηρακλής 2 έρχεται με την προσθήκη στον σχετικό νόμο των εξής νέων πλαισίων:

Πρώτον, μεγαλύτερη ευελιξία στους στόχους των επιχειρηματικών σχεδίων των τραπεζών ως προς την ανάκτηση των κόκκινων δανείων. Όπως ανέφεραν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης, η πτώση της εισπραξιμότητας το δεύτερο τρίμηνο του 2020 (από -20% έως -40%) αλλά και η πλήρης αναστολή πλειστηριασμών και όλων των σχετικών διαδικασιών προκάλεσαν υστέρηση στις ανακτήσεις κάτι που μπορεί να έχει επίπτωση μέχρι το 2022.

Δεύτερον, μηχανισμός ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης της πορείας των τιτλοποιήσεων, της αποτελεσματικότητας των εταιρειών διαχείρισης και της φερεγγυότητας των εταιρειών διαχείρισης. Πρόκειται για τη θεσμοθέτηση ενός online μηχανισμού (General Credit Registry) με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας της δευτερογενής αγοράς ομολόγων και της προστασίας τραπεζών, επενδυτών και δανειοληπτών.

Τρίτον, η έναρξη του Ηρακλή 2, ως πρόγραμμα τιτλοποίησης κόκκινων δανείων, σε συνδυασμό με ένα ευρύτερο πλαίσιο στήριξης, νέου πτωχευτικού και μεταρρυθμίσεων στην αγορά, όπως:

1. Πρόγραμμα επιδότησης δανείων για εννέα μήνες μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τον Απρίλιο.

2. Διατήρηση της πλήρους προστασίας από πλειστηριασμούς μέχρι 15 Μαρτίου. Στη συνέχεια και μέχρι 1η Ιουνίου, η προστασία θα αφορά μόνο τους πληττόμενος από την πανδημία και τις ευάλωττες ομάδες.

3. Οι εταιρείες διαχείρισης θα μπορούν να ξεκινούν διαδικασίες που σχετίζονται με την προετοιμασία κατασχέσεων, πλειστηριασμών κλπ, χωρίς αυτό να απειλεί την περίοδο προστασίας. Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να χρειαστούν πάνω από έξι ή εννέα μήνες, επομένως, ξεπερνούν την ημερομηνία της προστασίας.

4. Από 1η Ιουνίου ξεκινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον νέο πτωχευτικό νόμο για φυσικά και νομικά πρόσωπα και σταματά η αναστολή πλειστηριασμών. Ο νέος πτωχευτικός περιλαμβάνει και τον ιδιωτικό οργανισμό sales and lease back για πώληση και επαναμίσθωση της κατοικίας δανειολήπτη που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του. Η μελέτη για τον οργανισμό έχει ανατεθεί στη Morgan Stanley.

5. Θεσμοθέτηση του Genaral Credit Registry για την αποθάρρυνση δημιουργίας στρατηγικών κακοπληρωτών, αλλά και αναποτελεσματικών ή μη αποδεκτών πρακτικών από εταιρείες διαχείρησης.

6. Αλλαγή του νόμου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ώστε να μπορεί να συμμετέχει σε αυξήσεις κεφαλαίων, τα μέλη του να προστατεύονται νομικά ώστε να προχωρούν οι αποφάσεις γρηγορότερα, και να αλλάξουν τα κριτήρια για τον διορισμό μη εκτελεστικών μελών δ.σ. στις τράπεζες.

Πηγή: Capital.gr